Zoekresultaten

6078 resultaten
Tweede bijeenkomst kopgroep Fietsdata
de kopgroep fietsdata bekijkt hoe nieuwe en bestaande data een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de tour de force. de kopgroep is alleen bedoeld voor overheden die voorop (willen) lopen op het gebied van fietsdata.
Kennisdag Fietsveiligheidsonderzoek
op dinsdag 27 maart organiseert de noaf een eerste kennisdag fietsveiligheidsonderzoek.
Kennismakingssessie Dashboard Deur tot Deur - First & Last mile
themasessie over de first & last mile om kennis te maken met het dashboard deur-tot-deur.
Leren van Amsterdam: Hoe kan ik als wegbeheerder het ontwerpbesluit ‘snorfiets naar de rijbaan’ toepassen?
op donderdag 12 april organiseren de gemeente amsterdam en het ministerie van ienw i.s.m. crow een voorlichtingssessie voor gemeenten die overwegen om de maatregel snor toe te passen.
Excursie Programmaraad Fiets
Tour de Force: Kennissessie MKBA, opbrengsten en effecten van snelle en hoogwaardige fietsroutes
in deze kennissessie staan de volgende thema's centraal: _x000d_ - uitkomsten van de evaluaties van snelfietsroutes_x000d_ - mkba fiets en toepassing van het instrument
Bijeenkomst kopgroep E-kluizen
kopgroepbijeenkomst omtrent e-kluizen. de bijeenkomst is bedoeld voor overheden die al e-kluizen hebben of een serieuze interesse in e-kluizen hebben.
Festival Duurzame Mobiliteit
Innovatie-overleg Fietsparkeren mei 2018
deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor medewerkers van decentrale overheden die zich bezighouden met (technische) innovaties in stallingen. ook prorail en ns zijn uitgenodigd.
Scroll naar boven