Zoekresultaten

5999 resultaten
Pop-up stalling kan uitkomst bieden
Pop-up stallingen kunnen voor gemeenten een efficiënte oplossing zijn voor fietsparkeerproblemen, zo leert de praktijk. Goede communicatie is daarbij wel een basisvoorwaarde. En ook voor een tijdelijke stalling is meestal een - zij het bescheiden - budget nodig.
Fietsers bij zelfrijdende auto onzekerder dan bij traditionele auto
Fietsers voelen zich bij een dreigend conflict met een zelfrijdende auto onzekerder dan bij een dreigend conflict met een traditionele auto. Dit blijkt uit het feit dat ze bij een kritische situatie met een zelfrijdende auto vaker aangeven toch te zullen remmen terwijl ze voorrang hebben, dan bij een kritische situatie met een traditionele auto.
Fietsparkeermonitor op basis van fietsdata uit apps
Een nieuwe Fietsmonitor moet gemeenten inzicht bieden in het wildparkeren. De monitor is mede ontwikkeld door studenten van de Hogeschool Windesheim.
Fietsberaadnotitie: Best-Practices Pop-up fietsparkeren
Inspiratie voor tijdelijke fietsparkeerplekken voor gemeenten.
Europees Masterplan Fiets
Als het aan de VN en de World Health Organization ligt komt er een Europees Masterplan Fiets. Twintig procent van het transportbudget zou moeten worden besteed aan lopen en fietsen.
Hoe verder met de speed-pedelec?
Op dit ogenblik moeten berijders van de speed-pedelec de regels van de bromfiets volgen. Dat betekent dat ze in de bebouwde kom vaak tussen de auto’s moeten rijden. Speed-pedelecrijders zijn daar niet onverdeeld gelukkig mee. Maar is er een alternatief? CROW-Fietsberaad voerde een verkenning uit.
Fietsoversteken: in of uit de voorrang?
Drukke fietsverbindingen lopen vaak langs drukke autoroutes. Maar liever leid je fietsers door een rustiger omgeving. Altijd komt er echter een punt waar zo’n rustige route een gebiedsontsluitingsweg kruist. En dan rijst steeds weer de vraag of zo’n oversteek in of uit de voorrang moet. CROW-Fietsberaad doet uitgebreid onderzoek naar die vraag (en kan hierbij hulp van wegbeheerders goed gebruiken).
“In 2025 snelfietsroutes tussen alle grote steden van Zuid-Holland”
Alle (middel)grote steden van Zuid-Holland aansluiten op een netwerk van snelfietsroutes: dat is de ambitie die gedeputeerde Floor Vermeulen namens het college van Gedeputeerde Staten heeft gepresenteerd.
Bevolkingsdaling beperkt van invloed op bereikbaarheid van voorzieningen en de mobiliteit
Er bestaat een relatie tussen bevolkingsdaling enerzijds en de bereikbaarheid van voorzieningen en de mobiliteit van inwoners anderzijds. De mobiliteit per inwoner – en vooral de onderwijsmobiliteit – groeit in krimpgebieden, terwijl deze in de groeigebieden iets lijkt af te nemen.
Fietsberaadnotitie: Speed-pedelec - een verkenning naar de scenario's voor de plek op de weg
Een verkenning naar scenario’s voor de plek op de weg van de speed-pedelec op het Nederlandse wegennet.
Scroll naar boven