Zoekresultaten

5948 resultaten
Grootschalige proef met deelfietsen in Utrecht
De gemeente Utrecht gaat samen met de Universiteit Utrecht en Hogeschool Windesheim in de praktijk onderzoeken of de deelfiets in een behoefte voorziet. Het Deense bedrijf Donkey Republic biedt hiervoor vanaf het voorjaar van 2019 haar deelfietsen aan in Utrecht.
Fix the Mix!
Fix the Mix kan gezien worden als een visie op de 30 km-zone anno 2018. Een MIX-wijk is een wijk binnen de bebouwde kom waar het prettig en veilig fietsen is zonder fietspaden. Dat kan een zuivere woonwijk zijn, een meer gemengde wijk of een stadscentrum of dorpskern.
De 30 km-zone 2.0: Fix the Mix!
Fietspaden zijn onmisbaar op drukke verbindingswegen. Voor de lokale wegen in centra, woonkernen en woonwijken is ooit de 30 km-zone bedacht. Maar volgens het Vlaamse Fietsberaad zijn dergelijke concepten sterk verwaterd en gaat het allemaal erg traag en met weinig slagkracht. Met Fix the Mix moet de fietsvriendelijke wijk een nieuwe impuls krijgen.
Strategisch Plan Verkeersveiligheid zet in op risicogestuurde aanpak
In het zojuist verschenen Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 schetsen overheden hun nieuwe visie op de aanpak van het verkeersveiligheidsbeleid. De risicogestuurde aanpak staat daarbij centraal. De kenmerken van de kwetsbare verkeersdeelnemer gelden als ontwerpcriterium bij het ontwerp van infrastructuur.
Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021
Het LAP bevat de maatregelen die  de komende twee jaar genomen worden door de rijksoverheid in samenwerking met maatschappelijke partners ter uitvoering van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.
Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 - Veilig van deur tot deur
Het Rijk, de provincies, de gemeenten en de vervoerregio’s hebben samen met maatschappelijke partijen een.nieuwe aanpak bedacht en beschreven om de verkeersveiligheid structureel te verbeteren.
Steeds meer slachtoffers onder oudere fietsers
Ouderen fietsen steeds meer en dus vallen er meer slachtoffers bij verkeersongevallen. Driekwart van de verkeersdoden onder fietsers zijn 60-plussers.
Monitor Verkeersveiligheid 2018 - Achtergrondinformatie en onderzoeksverantwoording
Achtergrondrapport bij de Monitor Verkeersveiligheid 2018 met informatie over de ontwikkelingen in aantallen verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden; ontwikkelingen in demografie, mobiliteit en risico; ontwikkelingen in verkeersveiligheidsindicatoren, en genomen verkeersveiligheidsmaatregelen.
Fietsparkeermeting rondom stationsgebied Lelystad centrum
In opdracht van de gemeente Lelystad heeft Keypoint Consultancy onderzoek gedaan naar het gebruik van de fietsparkeervoorzieningen rondom het stationsgebied. De gemeente wil meer inzicht krijgen over de fietsparkeervoorzieningen rondom het stationsgebied, zodat ze deze inzichten kan gebruiken in de afweging van keuzes. De conclusies zijn opgenomen in dit onderzoeksrapport.
Handboek handhaving fietsparkeren
In het handboek handhaving fietsparkeren staat hoe de gemeente Amsterdam de fietsparkeerregels handhaaft.
Scroll naar boven