Zoekresultaten

6708 resultaten
Stallingstekort bij stations moet over 5 jaar zijn weggewerkt
De komende vijf jaar worden er 100.000 stallingsplekken bijgebouwd. Staatssecretaris van Veldhoven heeft daartoe 63 plannen uitgekozen. Bij 46 gaat de schop in de grond, bij 17 start een studie naar het beste ontwerp.
Nationaal Toekomstbeeld Fiets moet fiets zichtbaarder maken in mobiliteitsplannen
Wil je de fiets een serieuze plek in het mobiliteitsbeleid geven, dan moet je laten zien welke belangrijke rol dit vervoermiddel nu en in de toekomst speelt in onze samenleving. En wat er voor nodig is om deze rol in te vullen. Rijk en regio’s hebben afgesproken hier concreet werk van te maken in de vorm van een Nationaal Toekomstbeeld Fiets.
OV-Knooppunten & Fiets - Doorsnede van de 'fiets+OV' opgaves richting 2040
In het kader van OV Toekomstbeeld 2040 zijn in de eerste helft van 2020 verdiepingsstudies uitgevoerd op knooppunten naar de opgaven bij de benodigde knooppuntontwikkeling. Het gaat om verschillende categorieën knooppunten, met en zonder station.
Fietsprioriteit via een app bij verkeerslichten hoeft weinig last te geven voor het overige verkeer
In verschillende steden werkt het al dat fietsers via een app prioriteit bij verkeerslichten krijgen. Het ziet er naar uit dat dit niet ten koste hoeft te gaan van de doorstroming van het overige verkeer.
Micromobiliteit, disruptie met grote gevolgen?
Met deze position paper initiëren CROW en Connekt de dialoog met publieke en private partijen. Vervolgens willen de organisaties komen tot een kennisagenda en een aantal producten definiëren ter ondersteuning van beleid op het gebied van micromobiliteit.
OV-Knooppunten & Fiets - Doorsnede van de 'fiets+OV' opgaves richting 2040
In het kader van OV Toekomstbeeld 2040 zijn in de eerste helft van 2020 verdiepingsstudies uitgevoerd op knooppunten naar de opgaven bij de benodigde knooppuntontwikkeling. Het gaat om verschillende categorieën knooppunten, met en zonder station.
OV-Knooppunten & Fiets - Doorsnede van de 'fiets+OV' opgaves richting 2040
In het kader van OV Toekomstbeeld 2040 zijn in de eerste helft van 2020 verdiepingsstudies uitgevoerd op knooppunten naar de opgaven bij de benodigde knooppuntontwikkeling. Het gaat om verschillende categorieën knooppunten, met en zonder station.
Monitor Stedelijke Mobiliteit - Maak Samen Ruimte
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben CROW en Goudappel Coffeng dit rapport geschreven over mobiliteitsontwikkelingen & de kwalitatieve evaluatie van de maatregelen in de 1,5 meter samenleving.
Zwolle opent nieuwe grote ondergrondse fietsenstalling
Vanaf 4 december 2020 heeft Zwolle er een nieuwe grote ondergrondse fietsenstalling bij voor 5.800 fietsen: Fietsenstalling Stationsplein. De Zwolse fietsenstalling is daarmee één van de grootste stallingen in Nederland.
Durf te experimenteren bij de herverdeling van de openbare ruimte
Op de Vestdijk in Eindhoven is één rijbaan overgebleven voor de auto, de maximumsnelheid is van 50 naar 30 km/uur gegaan en er is meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Het is één van de voorbeelden in een nieuwe uitgave over de herverdeling van de openbare ruimte ten gunste van fietsers en voetgangers.
Scroll naar boven