Zoekresultaten

6650 resultaten
STAR Verkeersongevallen
Op de kaart van STAR Verkeersongevallen zijn alle geregistreerde ongelukken sinds 2014 terug te vinden. Op de kaart kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende soorten weggebruikers.
SWOV feiten en cijfers
Feiten & Cijfers biedt u factsheets én toegang tot de beschikbare cijfers. SWOV-factsheets bevatten korte en duidelijke antwoorden op de meest gestelde vragen over een specifiek verkeersveiligheidsonderwerp en worden met enige regelmaat geactualiseerd.
Evaluatie snelheid in Zwolse fietsstraten
Gemeente Zwolle heeft in oktober in vijf fietsstraten de snelheid van het gemotoriseerde verkeer gemeten. Die wisselt nogal.
Europese samenwerking voor fietsmaatregelen
Mobiliteitsdeskundigen bij de lokale en regionale overheid adviseren over fiets- en wandelmaatregelen. Dat is de gedachte achter de nieuwe gratis webtool ‘PedBikePlanner’, een initiatief van onder meer Vias Institute en de SWOV. De tool geeft een stad advies op maat over hoe wandelen en fietsen het beste gestimuleerd kunnen worden, zonder daarbij de veiligheid in het gedrang te brengen.
Ontwerperscafé: Fietsrotonde op Philosofenallee Zwolle
Tijdens het Ontwerperscafé van 15 maart 2012 werd deze ontwerpopgave besproken. Het gaat om de Fietsrotonde op Philosofenallee Zwolle.
Ontwerperscafé: twee richtingenfietsoversteek op rotonde in Arnhem
Tijdens het Ontwerperscafé van 19 juni 2014 werd de twee richtingenfietsoversteek op rotonde in Arnhem besproken. Lees hier de ervaring.
1,8 miljard euro nodig voor fietsgebruik in 50 grote steden
Om een schaalsprong in het fietsgebruik te realiseren is er voor de 50 grootste steden in Nederland in de periode tot 2027 een bedrag van 1,8 miljard euro extra nodig.
kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeerveiligheid
Dit kennisnetwerk SPV is een samenwerking van CROW en SWOV in opdracht van Ministerie I&W.
Meer fietsen…meer fietspaden
Een pleidooi van de “stichting: fiets!" over de noodzaak van het aanleggen van meer fietspaden, voor verkeersveiligheid en recreatie. Naast gegevens over verschillende technische aspecten met betrekking tot aanleg en onderhoud van verschillende soorten fietspaden wordt ook het een en ander verteld over de historische ontwikkeling van de fietspaden en de groei van het fietsverkeer in Nederland.
Fietsstraten en hoofdfietsroutes
Scroll naar boven