Zoekresultaten

6650 resultaten
Fietsparkeren in stadscentra
Gratis bewaakt stallen bij NS-stations
werkbezoek zutphen
De fiets in netwerkanalyses
Fietsbeleid voor allochtonen: wel of niet
uit recente onderzoeken van het sociaal en cultureel planbureau en het fietsberaad bleek wederom dat allochtonen aanzienlijk minder fietsen dan de doorsnee nederlander. is dat een probleem? verdienen allochtonen aparte aandacht in het fietsbeleid?
Handhaving en beheer fietsparkeren
bij grote fietsparkeerconcentraties (zoals bij veel stations) is een professionele aanpak van de handhaving en het beheer van het fietsparkeren essentieel. zonder continue aandacht onstaan gevaarlijke en hinderlijke situaties voor voetgangers, gehandicapt
Bijeenkomst en excursie Houten Vinex
ondanks weerstand van stedenbouwers is ook in de nieuwe wijk houten vinex het houtense model toepast. een viertal sprekers vertelde over de planvorming. aansluitend een fietsexcursie.
Fietspaden langs 80-km-wegen ombouwen tot parallelwegen?
in het kader van duurzaam veilig willen veel provincies de fietspaden langs 80-km-wegen ombouwen tot parallelwegen. zij stuiten daarbij niet alleen op tegenstand van de fietsersbond, maar ook van ouders en automobilisten. ouders vrezen voor de veiligheid
Marketing-instrumenten voor het fietsbeleid
tijdens deze bijeenkomst staat de vraag centraal welke rol marketing kan spelen in het fietsbeleid. het gaat daarbij om meer dan alleen posters en foldertjes.
Voorkomen van barrieres voor fietsers
snelwegen, rondwegen en provinciale wegen kunnen het fietsverkeer ernstig belemmeren. tijdens deze bijeenkomst staat de vraag centraal hoe gemeenten deze barrières kunnen voorkomen.
Fietsers en drukke rotondes
eind april verschijnt een publicatie van het crow over turborotondes. naar aanleiding hiervan organiseert het fietsberaad samen met het crow een themabijeenkomst over het fietsverkeer op drukke rotondes. met een excursie naar een turbo.
Scroll naar boven