Zoekresultaten

6471 resultaten
Bijeenkomst kopgroep Gemeentelijk Deelfietsenbeleid
tweede bijeenkomst in het kader van het project 'leidraad gemeentelijk deelfietsenbeleid (incl p+fiets). deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor gemeenten.
Capaciteitsonderzoek vrijliggende fietspaden
bijeenkomst in het kader van het capaciteitsonderzoek vrijliggende fietspaden dat dtv consultants in opdracht van crow-fietsberaad in 2017 heeft uitgevoerd.
Kennissessie ‘Doorbreken Barrières’
bij de planning en aanleg van (snelle) fietsroutes stuiten we op diverse fysieke barrieres. we werken aan inzichten in hoe gerichter en beter contact en samenwerking gezocht kan worden tussen partijen en delen in deze kennissessie inzichten uit brabant.
Klankbordgroep inspiratienotitie vergevingsgezind fietspad
bijeenkomst met als doel om een eerste versie van de inspiratienotitie vergevingsgezinde fietspad te bespreken met de klankbordgroep.
Tweede bijeenkomst kopgroep Fietsdata
de kopgroep fietsdata bekijkt hoe nieuwe en bestaande data een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de tour de force. de kopgroep is alleen bedoeld voor overheden die voorop (willen) lopen op het gebied van fietsdata.
Kennisdag Fietsveiligheidsonderzoek
op dinsdag 27 maart organiseert de noaf een eerste kennisdag fietsveiligheidsonderzoek.
Kennismakingssessie Dashboard Deur tot Deur - First & Last mile
themasessie over de first & last mile om kennis te maken met het dashboard deur-tot-deur.
Leren van Amsterdam: Hoe kan ik als wegbeheerder het ontwerpbesluit ‘snorfiets naar de rijbaan’ toepassen?
op donderdag 12 april organiseren de gemeente amsterdam en het ministerie van ienw i.s.m. crow een voorlichtingssessie voor gemeenten die overwegen om de maatregel snor toe te passen.
Excursie Programmaraad Fiets
Tour de Force: Kennissessie MKBA, opbrengsten en effecten van snelle en hoogwaardige fietsroutes
in deze kennissessie staan de volgende thema's centraal: _x000d_ - uitkomsten van de evaluaties van snelfietsroutes_x000d_ - mkba fiets en toepassing van het instrument
Scroll naar boven