Zoekresultaten

6742 resultaten
Spatial planning and bicycle use
Work placement study into the influence of spatial differences between Groningen and Maastricht on bicycle use.
Na-onderzoek en evaluatie rotonde Knalhutteweg-Broekheurnering
Evaluatie van de eerste rotonde met vrijliggende fietspaden en voorrang voor fietsers op de rotonde.
Onderzoek afwikkeling fietsverkeer
Verslag van een studie uit 1991 naar de praktische en theoretische capaciteit van een eenrichtings fietspad. Op vier druk bereden locaties werd data verzameld over de intensiteiten, de volgafstanden en de laterale positie van de fietsers en bromfietsers. Daaruit blijkt dat de capaciteit van dergelijke fietspaden aanzienlijk hoger ligt dan eerder werd gedacht.
Kwaliteit afwikkeling op vrijliggende fietspaden: Toepassingen van een hindermodel
In dit onderzoek is een simulatiemodel ontwikkeld voor de kwaliteit van de verkeersafwikkeling op vrijliggende fietspaden, zowel voor één- als voor tweerichtingsverkeer.
Onderzoek fietsverkeer
In dit rapport worden opzet, inrichting en resultaten behandeld van een onderzoek naar kenmerken en hun onderlinge relaties van een verkeersstroom van fietsers en bromfietsers op vrijwillige fietspaden. Centraal staat de onderlinge hinder van fietsers op smalle fietspaden.
Evaluatierapport fietsroutenetwerk Delft 1987
Het evaluatierapport van het werelberoemde Delfse fietsnetwerk, voorloper en basis van het huidige fietsbeleid in en buiten Nederland.
Evaluation report bicycle network Delft
The evaluation report of the world-famous bicycle network of Delft, forerunner and base of the current bicycle policy in and outside the Netherlands.
Verkeerscirculatieplan Groningen
Het Verkeerscirculatieplan Groningen dat in 1977 werd doorgevoerd leidde niet tot meer fietsgebruik, maar wel tot meer veiligheid en voor winkeliers tot een heel beperkte omzetdaling.
Onderzoeksverslag - Grondslagen voor het ontwerpen van hellingen ten behoeve van het fietsverkeer
Het verslag heeft betrekking op de onderbouwing van één onderdeel van de fietsvoorzieningen, de fietsshelling.De beschouwingen voor dit onderdeel leveren tevens informatie op die ook bijvoorbeeld bij de planning van fietsroutenetwerken van belang is.
Onderzoek veiligheid fietsverkeer op wegvakken gemeente Enschede
In dit onderzoek is met behulp van videobeelden en een snelheidsradar onderzocht&wat de invloed is van verschillende varianten van fietsstroken op het gedrag van fietsers en automobilisten.
Scroll naar boven