Zoekresultaten

6742 resultaten
1,8 miljard euro nodig voor fietsgebruik in 50 grote steden
Om een schaalsprong in het fietsgebruik te realiseren is er voor de 50 grootste steden in Nederland in de periode tot 2027 een bedrag van 1,8 miljard euro extra nodig.
kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeerveiligheid
Dit kennisnetwerk SPV is een samenwerking van CROW en SWOV in opdracht van Ministerie I&W.
Sterrentool Breedte Fietspaden
--
Fietsstraten en hoofdfietsroutes
Fietsers op plattelandswegen
Ruimtelijk beleid en (fiets)verkeersbeleid stad Groningen
aansluitend: fietsexcursie
Fietsvriendelijke verkeersregeling
Fietsers en voetgangersgebieden
Scroll naar boven