Zoekresultaten

6556 resultaten
Tour de Force Kenniscafé Kansrijke innovatieve fietsparkeerconcepten  
ook fietsparkeren kan een bijdrage leveren bij de uitvoering van het klimaatakkoord. welke innovatie concepten zijn er, wat is er nodig om ze te realiseren, en in hoeverre willen steden of regio’s betrokken zijn bij de uitwerking? tijdens het tour de force kenniscafe op 6 oktober staan we hier uitgebreid bij stil.
Post-corona: Massaal op de Fiets?
de fietscommunity 2.0 en tourdeforce nodigen u graag uit voor de bijeenkomst post-corona: massaal op de fiets? tijdens deze online bijeenkomst op donderdag 15 oktober gaan we met u en een aantal experts in gesprek over de toekomst van fietsen in het post-corona tijdperk. blijven we meer thuiswerken en vaker de auto gebruiken? vervangt de fiets het ov volledig? kortom; gaan we massaal op de fiets, of juist niet? 
Lopen en fietsen in de Omgevingswet: Hoe fiets je het erin?
op dinsdag 3 november trappen we namens tour de force een nieuwe reeks kenniscafes af gericht op lopen en fietsen in de omgevingswet. samen met u gaan we leren van uitgewerkte omgevingsvisies en ontdekken we de verbinding tussen de onderdelen van de omgevingswet.
Lopen en fietsen in de Omgevingswet: Van visie tot stoeprand
veel gemeenten en regio’s zijn al aan de slag met de omgevingsvisie. wij gaan op 8 december in dit kenniscafe met u op zoek naar de concrete uitwerking van statements uit de visie op onze openbare inrichting.  
Tour de Force Kenniscafé - Herverdeling Openbare Ruimte ten gunste van Fietsers en Voetgangers
het afgelopen jaar is in opdracht van crow-kpvv & fietsberaad een onderzoek uitgevoerd rondom de herverdeling van de openbare ruimte door middel van leerzame casussen. casussen waarbij in het proces, beleid of het ontwerp van wegen/gebieden nadrukkelijke afwegingen zijn gemaakt om meer ruimte te creeren voor fiets en voetganger. tijdens dit kenniscafe op 5 november worden de resultaten van dit onderzoek gedeeld, en twee van deze praktijkcases gepresenteerd.
Bijeenkomsten
Home
Kennisbank
Mijn profiel
Over Fietsberaad
Scroll naar boven