Zoekresultaten

6643 resultaten
TdF-kennissessie: de Rotterdamse aanpak voor deelmobiliteit
tijdens deze sessie geeft de gemeente rotterdam een uitgebreide toelichting op het vergunningenstelsel voor deelfietsen- en -scooters. deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor medewerkers van gemeenten.
TdF kenniscafé: Benutten van kansen voor lopen en fietsen in de instrumenten van de Omgevingswet
overheden (alle lagen) werken aan omgevingsvisies en plannen in aanloop naar de omgevingswet die in 2022 in werking zal treden.  nu – in tijden van corona – zien we eens te meer wat fietsen en lopen kan opleveren voor onze steden en qua leefbaarheid, gezondheid, bereikbaarheid etc. recent is een nieuwe uitgave verschenen vanuit tour de force: een inspiratiepaper over lopen en fietsen in relatie tot de instrumenten van de omgevingswet. ​graag gaan we als tour de force in dit webinar in op onder andere een aantal inspirerende voorbeelden hieruit.
Geannuleerd: Webinar Ervaringen met VRI's in de 1,5 m-samenleving
verschillende gemeenten hebben hun vri’s aangepast in het kader van de 1,5 m-samenleving. op deze manier willen zij voorkomen dat er bij verkeerslichten grote groepen voetgangers en fietsers ontstaan, die niet de gewenste afstand van 1,5 meter kunnen aanhouden. de aanpassingen in regelingen kunnen er ook voor zorgen dat fietsen en lopen aantrekkelijk alternatieven blijven voor ov-reizigers. in deze gratis webinar willen we  praktijkervaringen uitwisselen. welke maatregelen zijn recentelijk genomen? en wat zijn de ervaringen en de effecten? wilt u zelf uw ervaringen delen? geef dit svp door via fietsberaad@crow.nl.
Webinar: Ervaringen met voetgangersgebieden in 1,5 m-samenleving
voetgangersgebieden lopen voorop als het gaat om verkeersmaatregelen in het kader van de 1,5 m-samenleving. medio mei werden in verschillende centrumgebieden al uiteenlopende maatregelen genomen: eenrichtingsverkeer voor voetgangers, markering voor wachtrijen, stickers met afstandsinstructies, coaches en zelfs een heuse voetgangersrotonde. tijdens deze gratis webinar willen we een tussenstand opmaken. welke maatregelen hebben gemeenten in de praktijk gebracht? hoe krijg je grip op de drukte? wat werkt wel en wat niet?  wilt u zelf uw ervaringen delen? geef dit svp door via fietsberaad@crow.nl.
Tour de Force Inspiratie-webinar over circulaire producten fietsinfrastructuur
op dinsdag 7 juli organiseert de tour de force een inspiratie-webinar over circulaire producten gelinkt aan fietsinfrastructuur. de inspiratiesessie circulaire fietspaden is bedoeld voor allen (gemeentes, overheden, kennisinstellingen) die bezig zijn of willen gaan met de aanleg van fietspaden. tijdens de webinar komen verschillende bedrijven met circulaire producten aan het woord. zij zullen een korte pitch geven over hun product. er wordt vervolgens mogelijkheid geboden om dieper in gesprek te gaan met de bedrijven. enthousiast geworden? meld je dan snel aan voor het webinar.  
Webinar: Ervaringen met parkeren en deelmobiliteit in de 1,5 m-samenleving
de afgelopen maanden zijn tal van maatregelen bedacht om de mobiliteit in de 1,5 m-samenleving op een verantwoorde wijze op gang te brengen. nu we enkele weken ervaring hebben opgedaan, willen we graag het net ophalen. welke ideeen zijn echt uitgevoerd? welke werken goed en welke zijn minder succesvol? en wat kunnen we hieruit leren voor de (nabije) toekomst? in deze webinar staan  (fiets-)parkeren en deelmobiliteit centraal. het gaat daarbij enerzijds om maatregelen die ervoor zorgen dat het auto- en fietsparkeerproces voldoet aan de rivm-richtlijnen. daarnaast moeten soms geparkeerde auto’s en fietsen wijken voor voetgangers en terrassen. hoe hebben gemeenten dat aangepakt? tot slot zijn er ideeen geopperd om deelmobiliteit in te zetten als alternatief voor bus en tram.
SAVE THE DATE | Slotconferentie Smart Cycling Futures
op 26 oktober wordt de slotbijeenkomst van scf gehouden met veel ruimte en aandacht voor de livings labs die in de verschillende steden worden uitgevoerd. deze slotbijeenkomst is (zelfstandig) onderdeel van de cycling research board. binnenkort volgt meer informatie over het programma.
Kenniscafé Tour de Force over enkelvoudige fietsongelukken
hoe kunnen we het aantal enkelvoudige ongelukken terugdringen? daarover en ook over wat de oorzaken van die eenzijdige ongelukken zijn organiseert de tour de force een kenniscafe. wat kunnen ouderen zelf doen en wat kunnen de wegbeheerders doen om de fietsinfrastructuur veel velliger te maken?
Fietsdiefstal in Nederland. De groeiende kloof tussen handhaving en maatschappelijke schade
wat zijn de omvang, kenmerken, ontwikkelingen en verschijningsvormen van fietsdiefstal in het algemeen en de mate van georganiseerdheid in het bijzonder? wat is de impact van fietsdiefstal op slachtoffers? en welke kansen zijn er voor de aanpak? tijdens de bijeenkomst gaan we in op deze vragen.  
Webinar: Naar drie fietsnetwerken in 2040: waarom en hoe?
op dinsdagavond 25 augustus en donderdagavond 27 augustus vertelt piet van der linden je alles over de noodzaak van drie fietsnetwerken binnen de bebouwde kom, uit fietsvisie 2040 van de fietsersbond.
Scroll naar boven