Zoekresultaten

6643 resultaten
Doortrappenweek Webinar 2: Gezondheid
het programma doortrappen, veiliger fietsen tot je 100ste, zendt in de laatste week van oktober 2020 dagelijks tussen 13.00-13.45 uur een webinar uit. met elke dag een ander doortrappen-thema: politiek, gezondheid, doortrappen in de praktijk, innovatie en echte doortrappers aan het woord.  
Doortrappenweek Webinar 3: Doortrappen in de praktijk
het programma doortrappen, veiliger fietsen tot je 100ste, zendt in de laatste week van oktober 2020 dagelijks tussen 13.00-13.45 uur een webinar uit. met elke dag een ander doortrappen-thema: politiek, gezondheid, doortrappen in de praktijk, innovatie en echte doortrappers aan het woord.  
Doortrappenweek Webinar 4: Innovatie
het programma doortrappen, veiliger fietsen tot je 100ste, zendt in de laatste week van oktober 2020 dagelijks tussen 13.00-13.45 uur een webinar uit. met elke dag een ander doortrappen-thema: politiek, gezondheid, doortrappen in de praktijk, innovatie en echte doortrappers aan het woord.  
Doortrappenweek Webinar 5: Doortrappers aan het woord
het programma doortrappen, veiliger fietsen tot je 100ste, zendt in de laatste week van oktober 2020 dagelijks tussen 13.00-13.45 uur een webinar uit. met elke dag een ander doortrappen-thema: politiek, gezondheid, doortrappen in de praktijk, innovatie en echte doortrappers aan het woord.  
Gebruikersbijeenkomst Platform Veilig Fietsen
feedback-bijeenkomst van platform veilig fietsen. we kijken terug op 2020 en vooruit naar 2021.
Webinar Micromobiliteit
steeds meer nieuwe vervoermiddelen doen hun intrede in het straatbeeld. denk aan de e-bike, cargobike, speed pedelec, de elektrische step en binnenkort mag ook de bso-bus de weg op. maar hoe ga je daar als gemeente mee om in jouw mobiliteitsbeleid? en als marktpartij met het aanbod? en zeker net zo belangrijk: hoe ga je de dialoog hierover met elkaar aan?
Nationaal Fietscongres (deel 2) - Online
het nationaal fietscongres wil fietsprofessionals een podium bieden om zo elkaar te inspireren en te informeren over de ontwikkelingen op fietsgebied. over beleid, projecten, onderzoeken en productontwikkeling. de sessies worden verzorgd door professionals werkzaam bij het ministerie, provincie, gemeente, marktpartijen en onderwijsinstellingen. 
Kenniscafé - Snuffelfiets
op dinsdag 24 november wordt in het kader van tour de force een kenniscafe georganiseerd over de snuffelfiets, een experiment waarbij deelnemers data verzamelen op de fiets. de provincies utrecht en gelderland nemen je mee in deze interessante casus.
Kenniscafé - Wat maakt looproutes aantrekkelijk?
een van de kwaliteitseisen aan voetgangersinfrastructuur is ‘aantrekkelijkheid’. hoewel we weten dat sfeer, karakter en identiteit van een ruimte van invloed zijn op het gedrag van een gebruiker hebben we de concrete vertaalslag naar inrichtingsaspecten voor de voetgangersruimte nog niet kunnen maken. crow brengt een publicatie uit die het aspect ‘aantrekkelijkheid’ nader uitwerkt. daarbij wordt toegespitst op de zintuigelijke ervaring omdat die van grote invloed is op onze gevoelens en emoties. en daarmee op ons gedrag. op 3 december wordt de publicatie gepresenteerd en wordt dieper ingegaan op het thema.
Regiobijeenkomst: Bicycle oriented development Brabant
de breda university of applied sciences organiseert in samenwerking met de brabantstad 'fiets'-partners en tour de force de eerste werksessie bicycle oriented development, waarin aan de hand van een uitwerking met de stad tilburg de kansen worden onderzocht tussen ruimtelijke ontwikkeling en (data-gedreven) fietsbereikbaarheid.
Scroll naar boven