Zoekresultaten

6647 resultaten
Tour de Force Kenniscafé: Living Lab Deelfietsen Utrecht
in het kader van de tour de force organiseren gemeente utrecht en crow-fietsberaad op 11 juni de kennissessie “living lab deelfietsen utrecht”. de deelfietsen van het living lab in utrecht zijn een jaar in bedrijf en de resultaten van een complete ronde onderzoeken zijn bekend. de roep om beleid wordt sterker. het moment om de eerste conclusies te trekken. tijdens deze kennissessie willen we de eerste antwoorden vinden op de vragen die we ons stellen in dit living lab: wat kunnen deelfietsen betekenen als bijdrage aan duurzame mobiliteit? welke hinder veroorzaken ze? hoe zorg je als overheid voor maximaal positief effect, en zo min mogelijk negatief?
TdF kenniscafé: Benutten van kansen voor lopen en fietsen in de instrumenten van de Omgevingswet
overheden (alle lagen) werken aan omgevingsvisies en plannen in aanloop naar de omgevingswet die in 2022 in werking zal treden.  nu – in tijden van corona – zien we eens te meer wat fietsen en lopen kan opleveren voor onze steden en qua leefbaarheid, gezondheid, bereikbaarheid etc. recent is een nieuwe uitgave verschenen vanuit tour de force: een inspiratiepaper over lopen en fietsen in relatie tot de instrumenten van de omgevingswet. ​graag gaan we als tour de force in dit webinar in op onder andere een aantal inspirerende voorbeelden hieruit.
Webinar: Ervaringen met parkeren en deelmobiliteit in de 1,5 m-samenleving
de afgelopen maanden zijn tal van maatregelen bedacht om de mobiliteit in de 1,5 m-samenleving op een verantwoorde wijze op gang te brengen. nu we enkele weken ervaring hebben opgedaan, willen we graag het net ophalen. welke ideeen zijn echt uitgevoerd? welke werken goed en welke zijn minder succesvol? en wat kunnen we hieruit leren voor de (nabije) toekomst? in deze webinar staan  (fiets-)parkeren en deelmobiliteit centraal. het gaat daarbij enerzijds om maatregelen die ervoor zorgen dat het auto- en fietsparkeerproces voldoet aan de rivm-richtlijnen. daarnaast moeten soms geparkeerde auto’s en fietsen wijken voor voetgangers en terrassen. hoe hebben gemeenten dat aangepakt? tot slot zijn er ideeen geopperd om deelmobiliteit in te zetten als alternatief voor bus en tram.
Kenniscafé Tour de Force over enkelvoudige fietsongelukken
hoe kunnen we het aantal enkelvoudige ongelukken terugdringen? daarover en ook over wat de oorzaken van die eenzijdige ongelukken zijn organiseert de tour de force een kenniscafe. wat kunnen ouderen zelf doen en wat kunnen de wegbeheerders doen om de fietsinfrastructuur veel velliger te maken?
Tour de Force Kenniscafé: Voorprogramma Speed-pedelec
als voorprogramma voor het nationaal fietscongres, waar bart christiaens (rotterdam) een toelichting verzorgt over de rotterdamse ontheffing voor de speed-pedelec, organiseren we vanuit de tour de force een webinar op 6 oktober a.s. we nemen ‘insiders’, maar ook iedereen die iets minder weet van de speed-pedelec mee.
Tour de Force Kenniscafé Kansrijke innovatieve fietsparkeerconcepten  
ook fietsparkeren kan een bijdrage leveren bij de uitvoering van het klimaatakkoord. welke innovatie concepten zijn er, wat is er nodig om ze te realiseren, en in hoeverre willen steden of regio’s betrokken zijn bij de uitwerking? tijdens het tour de force kenniscafe op 6 oktober staan we hier uitgebreid bij stil.
Post-corona: Massaal op de Fiets?
de fietscommunity 2.0 en tourdeforce nodigen u graag uit voor de bijeenkomst post-corona: massaal op de fiets? tijdens deze online bijeenkomst op donderdag 15 oktober gaan we met u en een aantal experts in gesprek over de toekomst van fietsen in het post-corona tijdperk. blijven we meer thuiswerken en vaker de auto gebruiken? vervangt de fiets het ov volledig? kortom; gaan we massaal op de fiets, of juist niet? 
Kenniscafé - Lopen en fietsen in de Omgevingswet: Hoe fiets je het erin?
op dinsdag 3 november trappen we in het kader van tour de force een nieuwe reeks kenniscafes af gericht op lopen en fietsen in de omgevingswet. samen met u gaan we leren van uitgewerkte omgevingsvisies en ontdekken we de verbinding tussen de onderdelen van de omgevingswet. we maken er een interactief cafe van!
Kenniscafé - Herverdeling Openbare Ruimte ten gunste van Fietsers en Voetgangers
het afgelopen jaar is in opdracht van crow-kpvv & fietsberaad een onderzoek uitgevoerd rondom de herverdeling van de openbare ruimte door middel van leerzame casussen. tijdens dit kenniscafe in samenwerking met tour de force worden de resultaten van dit onderzoek gedeeld, en twee van deze praktijkcases gepresenteerd.
Kenniscafé - Snuffelfiets
op dinsdag 24 november wordt in het kader van tour de force een kenniscafe georganiseerd over de snuffelfiets, een experiment waarbij deelnemers data verzamelen op de fiets. de provincies utrecht en gelderland nemen je mee in deze interessante casus.
Scroll naar boven