Kenniscentrum voor fietsbeleid

Bewaartermijnen verwijderde fietsen

Rowan van de Weerd en Otto van Boggelen, CROW-Fietsberaad , CROW-Fietsberaad
2017

In deze notitie verkennen we hoe lang gemeenten verwijderde fietsen moet ‘bewaren’ om de rechtmatige eigenaar in de gelegenheid te stellen zijn fiets weer op te halen. Volgens de wet mag een gemeente een verwijderde fiets verkopen of vernietigen als de bewaarkosten (aanzienlijk) hoger zijn dan de waarde van de fiets.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

Op basis van gegevens van de gemeente Amsterdam hebben we een schatting gemaakt van de bewaarkosten (hoofdstuk 3) en de economische waarde van verwijderde fietsen (hoofdstuk 4).
De gemiddelde bewaarkosten bedragen €34 per fiets plus €3,23 per fiets per week. De gemiddelde economische waarde van verwijderde fietsen ligt rond de €50. Let op: fietswrakken zijn hierin niet verrekend.
Als we uitgaan van de economische waarde van de fietsen, hoeft 90 procent van de verwijderde fietsen niet langer dan 3 weken bewaard te worden (hoofdstuk 5).

In de praktijk hanteren de meeste gemeenten een veel langere bewaartermijn dan noodzakelijk op basis van de waarde van de fietsen. Meestal 13 weken (hoofdstuk 6). Voor gemeenten die willen besparen op de opslagkosten liggen hier zeker nog mogelijkheden.

In principe mogen gemeenten de bewaarkosten (€40 tot €50) doorberekenen aan eigenaren die verwijderde fietsen komen ophalen. In de praktijk brengen gemeenten slechts een deel (€20 tot €25) in rekening (hoofdstuk 7). Hier kunnen ook heel goede beleidsmatige en politieke redenen voor zijn. Tegelijkertijd kan de kostenstructuur zo ingericht worden dat het gewenste gedrag gestimuleerd wordt. We doen de volgende suggesties:

  • Om te stimuleren dat eigenaren zo snel mogelijk hun fiets ophalen in het depot, geldt de eerste twee dagen een flink gesubsidieerd tarief (bijvoorbeeld €15). Daarna stijgen de kosten snel naar de werkelijk kosten (bijvoorbeeld met €2,50 per dag extra);
  • Om te stimuleren dat fietsers vaker gebruik maken van de bewaakte stalling, krijgen ze een abonnement ter waarde van het bedrag dat ze moeten betalen in het depot;
  • Om te zorgen dat eigenaren van fietsen in de toekomst eenvoudiger te traceren zijn, moeten eigenaren die gebruik willen maken van het gesubsidieerde tarief hun fiets laten labelen (barcode, RFID) en registreren. Bij een volgende overtreding krijgen ze meteen een mailtje.
Bestand
2010
Dit document bevat een samenvatting en de inhoudsopgave van de tweede versie van de Leidraad Fietsparkeren. De publicatie verschaft informatie om goed fietsparkeerbeleid op te zetten, te realiseren en in stand te houden. Onderwerpen: beleidsontwikkeling, planning, ontwerp, uitvoering, exploitatie, beheer en de vele verschijningsvormen van fietsparkeervoorzieningen. Hierbij is ook aandacht voor juridische en technische aspecten.
Bestand
2001
Leidraad fietsparkeren (guide to bicycle parking) provides information on policy development, planning, design, implementation, utilisation and the myriad incarnations of bicycle parking facilities.
Notitie
Michiel Hes (Berenschot); Rolf Schooleman (Berenschot); Otto van Boggelen (Fietsberaad) , Fietsberaad
2012
Deze Fietsberaadnotitie omschrijft kort en krachtig welke stappen een gemeente moet doorlopen om regels voor geparkeerde fietsen te kunnen handhaven.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: