Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gratis fietshelm voor kinderen gaat na een tijdje weer af

2017

De fietshelmcampagne ‘Coole kop, helm op!’ waarbij kinderen een gratis fietshelm kregen, heeft maar een tijdelijk effect gehad. In volgende jaren zetten steeds minder kinderen de helm op.

n de periode 2010-2015 is in de provincie Zeeland de fietshelmcampagne ‘Coole kop, helm op!’ gevoerd, waarin in totaal 32 duizend gratis fietshelmen zijn uitgereikt aan kinderen van 4-8 jaar. 

In het eerste jaar van de campagne nam het gebruik van de fietshelm significant toe. Zowel bij scholen als op andere locaties steeg het gemiddelde draagpercentage in Zeeland met bijna een factor vijf ten opzichte van de voormeting, zo blijkt uit een evaluatie.

In de jaren daarna is het helmgebruik echter weer afgenomen. Vanaf 2012 verschillen de draagpercentages niet meer significant van die tijdens de voormeting. In het tweede en derde jaar van de campagne zijn geen aanvullende campagneactiviteiten ingezet.

De helm heeft nauwelijks effect gehad op het fietsgebruik zien. Een heel klein deel van de kinderen (1%) gaat minder fietsen en 4-11% van de kinderen gaat juist meer fietsen.

Belangrijke factoren die helmgebruik verminderen zijn de toenemende leeftijd en fietsvaardigheid van het kind, en de ‘sociale norm’ (vriendjes zonder helm). Ouders blijken ook een stimulerende invloed te hebben: het kind draagt vaker een fietshelm als ouders regels stellen voor het dragen van de fietshelm.

In Zeeland had van de jonge fietsslachtoffers op de Spoedeisende Hulp een kleiner aandeel hoofdletsel opgelopen dan in een controlegebied. Dit zou het gevolg kunnen zijn van de campagne, maar dat is niet met zekerheid vast te stellen.

Nieuws
2010
Zes Zeeuwse basisschoolleerlingen ontvingen een prijs van de provincie omdat ze op weg naar school regelmatig een fietshelm dragen. Die is gratis verstrekt in het kader van de campagne 'Coole kop, helm op!'.
Nieuws
2010
Six elementary school pupils from towns in the province of Zeeland have received a provincial prize, for often cycling to school wearing the helmet provided free of charge by the provincial bike helmet project Coole kop, helm op (Be cool, wear a helmet!)
Nieuws
2011
Alle basisschoolleerlingen van de groepen 1 tot en met 4 van de gemeenten Terneuzen, Noord-Beveland en Vlissingen ontvingen vorig jaar al de gratis fietshelm in het kader van het Zeeuws jaar van de fiets. Dit jaar volgen de leerlingen van de Zeeuwse basisscholen in de overige gemeenten.
Nieuws
2012
De Zeeuwse helmcampagne “Coole kop, helm op” heeft ertoe geleid dat 16% van de kinderen uit de groep 1 tot en met 4 nu een helm draagt.
Nieuws
2012
The Zeeland helmet campaign Coole kop, helm op (“A cool head wears a helmet”) has led to 16% of children from the first to the fourth Dutch [elementary] school classes wearing helmets
Jan van Schijndel (VanSchijndelAdvies)
01-02-2017 @ 10:21

Met alleen 'spullen' uitdelen ben je er ook niet. Bewustwording vraagt meer. Daarbij moet de driehoek SCHOOL-KIND-OUDER worden gesloten. Met ons project REFLECTIONDAY (zichtbaarheid, reflectiemateriaal) lukt dat bij sommige basisscholen al goed, Ja en er is nog een hele weg te gaan. Maar geloof je er zelf genoeg in? Een project moet in je hart zitten en niet alleen in je hoofd. Had jij 30 jaar geleden durven roepen - toen alle potjes sigaretten op feesttafels stonden; filters voor tante Hanneke, zonder filter merk X voor oom Henk en Y voor neef Johan - daar gaan we mee stoppen! Precies nu zijn alle huiskamers/feestruimtes bijna rookvrij. Maar je moet wel EMOTIE verkopen.

Leo Maathuis (Fietsersbond)
01-02-2017 @ 21:16

Mijn kinderen hebben ook een fietshelm gedragen toen ze met 4 jaar zelf naar school fietsten. En ik vind het prima dat ze geen helm meer dragen. De helm helpt maar voor heel specifieke ongevallen. En automobilisten rijden dichter langs gehelmde fietsers.

De overheid kan zich beter bezighouden met veilige fietsvoorzieningen. We gaan echt niet met hesje, zwaailicht en de nodige airbags op de fiets. De auto moet de (binnen)stad uit.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: