Kenniscentrum voor fietsbeleid

Kwalitatief onderzoek pilot Fietsvonkelpad

Waterschap Scheldestromen
2017

In opdracht van Waterschap Scheldestromen is op een proefvak (fietspad) geëxperimenteerd met glow in the dark stippen in de verharding. Deze rapportage beschrijft de (kwalitatieve) onderzoeksresultaten.

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

Innovatie is bij het waterschap een speerpunt. Bij (weg)verlichting gebeurt het nodige op innovatief gebied, maar vaak nog met een voeding aan een netwerk.

Vonkjes zijn glow in the dark stippen die in de verharding worden aangebracht. Deze stippen zijn gemaakt van 7 lagen polyesterhars met daar tussen de mineralen die overdag het zonlicht absorberen en dit ’s nachts weer afgeven. De vonkjes hebben geen energienetwerk nodig en kunnen daarmee een duurzame en CO2 neutrale oplossing zijn. De Sandee Groep stelde aan waterschap Scheldestromen voor dit product in de praktijk te testen. Dat resulteerde in een proefvak in het fietspad langs de Leliëndaalseweg (Middelburg – Sint Laurens).

Hierbij was de vraagstelling voor het onderzoek:
1) hebben de vonkjes – in termen van veiligheid - voor fietsers een toegevoegde waarde?
2) zorgen vonkjes voor afleiding van automobilisten?

Met een voormeting en een nameting is het effect in beeld gebracht. Voor het aanbrengen van de vonkjes hebben fietsers aangegeven zich bij duisternis kwetsbaar te voelen. Na het aanbrengen van de vonkjes is dit gevoel niet wezenlijk veranderd. De vonkjes zorgen niet voor een verhoogd veiligheidsgevoel. Hierover is er weinig verschil tussen de 0-meting en de 1-meting. De vonkjes geven onvoldoende licht om als fietspadver-lichting te kunnen functioneren. Fietsers hechten nog steeds waarde aan wegverlichting en/of wegmarkering. Automobilisten worden door de vonkjes op het fietspad niet afgeleid en stellen nog meer dan de fietsers waarde aan wegverlichting en/of wegmarkering.

Is hiermee de pilot met de vonkjes mislukt?
We kunnen stellen dat de vonkjes niet aan de gestelde verwachtingen voor utilitaire fietspaden voldoen. De lichtintensiteit is bij donke-re/bewolkte dagen te gering en wordt door de fietslamp overstraald. Maar er is wel degelijk potentie als het product wordt doorontwikkeld met het oog op een hogere lichtopbrengst. Deze pilot laat zien dat vonkjes een route bij duisternis uitstekend geleiden, denkbaar in gebieden waar verlichting niet gewenst is, zoals de Zeeuwse duinen of natuurgebieden, zowel voor wandelaars als (recreatieve/sportieve) fietsers.
Er is veel sympathie voor de pilot met de vonkjes. Duurzaamheid in combinatie met innovatie leeft!

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: