Kenniscentrum voor fietsbeleid

Toolbox fietsvriendelijke kruispunten in Amsterdam

K. Vernooij , Gemeente Amsterdam
2017

Hett rapport bespreekt maatregelen die mogelijk zijn om doorstroming en capaciteit voor het fietsverkeer op een kruising te verbeteren. 

Bestand. Klik om de link te openen (opent in een nieuw venster):

Om de doorstroming van fietsverkeer te verbeteren zijn er maatregelen te bedenken ten aanzien van de infrastructuur en van de verkeersregeling. Maatregelen voor de infrastructuur richten zich op de benodigde fysieke ruimte, maatregelen voor de verkeersregeling richten zich op de verdeling van de groen- en roodtijden. Beide type maatregelen hebben uiteraard invloed op elkaar, maar kunnen zeker ook apart van elkaar hun nut bewijzen.

In Amsterdam is al men al even bezig met het verruimen van kruispunten ten behoeve van de fietsers. Dat beperkt zich niet alleen tot bredere fietsopstelstroken. Ook worden de nodige eilandjes verwijderd of verkleind en zebra’s aangepast. Bijvoorbeeld op het Mr. Visserplein, een van de drukste kruispunten van de stad. In de zomer van 2016 zijn hier de fietspaden verbreed, zebrapaden ingekort en markeringen aangepast. Voor het afslaan naar de Valkenburgerstraat is een apart vak voor fietsers gemaakt. Bredere afslagstroken, verbreden van de fietsoversteken en het verkleinen van eilandjes geven de fietser ook meer opstel- en fietsruimte op de kruising Czaar Peterstraat – Cruquiuskade. Daar vlakbij wordt ook nog een autorijbaan voor rechtsaf samengevoegd met de autorijbaan voor rechtdoor.

De gemeente heeft de aanpak om meer ruimte te scheppen op kruispunten beschreven in een ‘Toolbox fietsvriendelijke kruispunten in Amsterdam. 

Jan van der Horst (Fietsersbond)
17-03-2017 @ 13:30

In Amsterdam, ook  in deze werkversie toolbox, zien we op grote schaal fietsoversteken van verkeersaders uit de voorrang maar wel zebra's (voorrang voet) ernaast, zwaar in strijd met CROW basiskenmerken en CROW bebakening.

Tweede aandachtpunt: maak de oversteekeilanden niet zo smal dat overstekende fietsers geen dekking meer hebben tegen de kruisende auto's/bussen. Immers een verkeerslicht staat ook weleens uit. Middeneilanden moeten minstens 2,5 m breed tussen de rijbanen zijn (dan kan een fiets van 1,9 m lengte er nog op).

Verder is de tool een belangrijke bijdrage aan het slim en fietsvriendelijk ontwerpen. Goed dat de gemeente Amsterdam die deelt met het hele land.

 

Etienne Bral (Fietsersbond)
17-03-2017 @ 16:20

Mooi en slim. Gebruik maken van de variatie in optreksnelheid om de oversteek van breed naar smal te laten overgaan. Eilandjes, grote obstakels bij het manoeuvreren, verkleinen. Zoals Jan schrijft zijn doorlopende zebrapaden onhandig, maar als de fiets- en voetgangersverkeerslichten goed getimed worden kan dit probleem geminimaliseerd worden. We zien het vaker dat zebrapaden die ophouden bij fietspaden toch weer later doorgetrokken worden om de zwakkere voetgangers toch te beschermen. Het is een probleem voor de doorstroom van de fietsers en elk oponthoud voor fietsers plaatst hen in een moeilijke positie nl. op de rijbaan. Zolang verkeerslichten enkel geregeld worden volgens time lapses of windows kunnen zo gevaarlijke toestanden ontstaan. Zijn er geen flexibelere regelingen mogelijk die rekening houden met doorstroom voor fietsers én voetgangers? Soms zijn er vrijwel geen voetgangers en dan zouden ze kunnen wachten voor de kruisende of afslaande fietsers en soms zijn er zoveel voetgangers (groepen) dat zij voorrang zouden moeten krijgen of speel ik hier advocaat van de duivel?.

Het is mooi dat Rotterdam de genoemde kruising aan gaat pakken. Ben benieuwd of ze mijn opmerking/reactie over de regeling bij de Erasmusbrug ( In je fietsflow blijven dankzij groenvoorspeller, Fietsberaad 16-12-2016) over de situatie aan de Noordzijde (per ongeluk geplaatst) meenemen en de auto's ruimte afnemen. Zou een duidelijk teken zijn voor de transitie van auto- naar fietsstad.

Etienne Bral actief lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

 

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: