Kenniscentrum voor fietsbeleid

Regiobijeenkomst Fietsstroken: wel, niet, hoe? - West Nederland

Op dinsdagmiddag 15 december a.s. organiseert CROW-Fietsberaad samen met ROV Zuid-Holland een bijeenkomst over de toepassing van fietsstroken op wegen bibeko en bubeko. Centrale vragen: wanneer niet doen, wanneer wel en wat is dan de gewenste wegindeling?

Het totaal aantal deelnemers was 74. 55 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 30 mensen vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk, 23 mensen redelijk nuttig en 2 mensen gaven geen mening. Als waardering voor bijeenkomst gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 7,6.

In februari 2014 heeft CROW-Fietsberaad een discussienotitie uitgebracht over fietsstroken, met voorlopige aanbevelingen over de toepassing van fietsstroken bij verschillende wegtypen en wegprofielen. In de periode najaar 2014 - zomer 2015 zijn deze aanbevelingen getoetst met behulp van (camera)onderzoek. Op basis daarvan is nu een definitieve publicatie verschenen, incl. een webtool. Op deze bijeenkomst worden deze publicatie en webtool gepresenteerd en toegelicht met fotomateriaal aan de hand van concrete cases. Ook is er gelegenheid voor wegbeheerders om eigen cases op tafel te leggen en te bespreken met de opstellers en collega’s.

Fietsstroken en suggestiestroken worden door wegbeheerders in Nederland op grote schaal toegepast. Daarbij valt een grote verscheidenheid op in toepassing en uitvoeringsvorm: 
- zowel op gebiedsontsluitingswegen als erftoegangswegen
- in verschillende breedtes
- in combinatie met verschillende breedtes van de rijloper voor de auto
- bij allerlei combinaties van intensiteiten van auto- en fietsverkeer

De reden om fietsstroken aan te leggen is meestal goed bedoeld: vergroting van de veiligheid en het comfort van fietsers. Maar in de praktijk blijkt dat lang niet altijd het geval en werken ze regelmatig zelfs averechts. Dat geldt trouwens ook voor te brede kantstroken, die door fietsers en automobilisten soms worden opgevat als suggestiestroken ...

Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst worden, aan de hand van foto’s van wegen binnen de kom en buiten de kom, voor verschillende profielbreedtes praktische aanbevelingen gepresenteerd: wanneer niet doen, wanneer wel en wat is dan de gewenste wegindeling? Uiteraard is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen. 

Tijdens het tweede deel zijn er vier tafels waar concrete cases besproken worden. Wilt u zelf ook een case inbrengen, dan kunt u dit kenbaar maken via deze link

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 15 december a.s. van 13.00 uur tot 17.00 uur in het Provinciehuis in Den Haag. Deelnemers worden verwacht tussen 12.30 en 13.00 uur. Na afloop is er gelegenheid na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

De primaire doelgroep voor de bijeenkomst zijn ontwerpers en beleidsmedewerkers die werkzaam zijn bij gemeenten, wegbeherende waterschappen, provincies, ROV’s, politie, VVN, Fietsersbond, LTO en CUMELA. 

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via deze link. U komt dan op de aanmeldpagina van CROW-Fietsberaad. Als u zich aanmeldt, wordt u gevraagd om zich eerst even te registreren (kost 1 minuut), tenzij u dit al eens eerder heeft gedaan. In de week voor de bijeenkomst ontvangt u dan een bevestiging van uw aanmelding. Bij een te groot aantal aanmeldingen krijgt de primaire doelgroep voorrang.

print programmaPrint programma

 • André Pettinga (Cyclemotions)
 • Henk van Zeijl (Goudappel Coffeng)
 • M.H. Müller (Provincie Zuid-Holland/ROV Z-H)
 • B. Tamerus (Politie)
 • Arianne Kok (Gemeente Leidschendam-Voorburg)
 • Bert Tepper (Politie Noord-Holland)
 • W.G. Moreels (Regiopolitie Kennemerland)
 • Paul Gilissen (Gemeente Amstelveen)
 • Jac Wolters (Fietsersbond (& ex-ambtenaar A'dam))
 • K. Vredebregt (Provincie Zuid-Holland)
 • C. Moerkerk (Gemeente Goeree-Overflakkee)
 • Ron den Dulk (Gemeente Westland)
 • J.R. Rijsdijk (Ingenieursbureau Gemeente Den Haag)
 • Martijn van Galen ()
 • Bastiaan Pigge (Gemeente Rotterdam)
 • Jan Caesar (Fietsersbond)
 • Eelco Langerijs (Gemeente Amsterdam)
 • Marien Vermeer (Fietsersbond)
 • Eefke Hoefnagel (Heijmans)
 • N. van Delft (Fietsersbond)
 • Rick Schulz (Gemeente Amstelveen)
 • Norbert Nijhof (Gemeente Den Haag)
 • Thomas te Lintel Hekkert (Movares)
 • Marcel van Houwelingen (Gemeente Lisse)
 • Hans Vergeer ()
 • Martijn Plukkel ()
 • Michel Huisert (Gemeente Den Haag)
 • Alma de Jong (Gemeente Oegstgeest)
 • Martin Wink (Movares)
 • I. de Laat (Gemeente Alphen aan den Rijn)
 • Jeroen Verkade (Gemeente Alphen aan den Rijn)
 • Karel Klaasse (provincie Zuid-Holland)
 • Richard van der Ark (Gemeente Den Haag)
 • Michael Woerden (Gemeente De Ronde Venen)
 • Willem van Driel (Fietsersbond Drechtsteden)
 • Bouke Kuijper ()
 • Cees Prins (Gemeente Breda)
 • T.M. Poppelier (Gemeente Breda)
 • Haffmans (Gemeente Breda)
 • Pierre Beerens (Gemeente Breda)
 • JW Laverman (Fietsersbond Rotterdam & Regio)
 • Dick Breedeveld (Fietsersbond Haagse regio)
 • Petra van Ingen (gemeente Houten)
 • Peter Nederlof (VerkeerNED)
 • Koen Baart (Fietsersbond)
 • Beer Pijpker (Fietsersbond)
 • Fadiah Achmadi (Fimotions)
 • Miranda Zonneveld (Gemeente Leidschendam-Voorburg)
 • Koos Louwerse (TRIDÉE)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • E Bruijn (Fietsersbond)
 • Aad van Leeuwen (fietsersbond)
 • Jaap Moerman (Fietsersbond)
 • Ria Glas (Fietsersbond)
 • Jan-Albert de Leur (Provincie Noord-Holland)
 • Erwin Neelen (Gemeente Zaanstad)
 • Henk Hendriks (Fietsersbond Landelijk)
 • Peters ()
 • Molenaar ()
 • Aad Pronk (Fietsersbond)
 • Roger Buurstee (Gemeente Dordrecht)
 • AEde Schoustra (Fietserbond)
 • Albert Hauber (leiden university)
 • Jos Opdam ()
 • Jeroen Buis (JB Mobility)
 • Edward van 't Zelfde (Gemeente Wijk bij Duurstede)
 • Robert Hulshof (CROW)
 • Ad Smit (Fietsersbond)
 • Gerard Bakker (VVD)
 • E. Helmus (MRDH)
 • Frans Huurman (Provincie Zuid-Holland)
Notitie
CROW-Fietsberaad
2016
Deze notitie geeft een overzicht van de belangrijkste conclusies uit een grootschalig onderzoek naar het gedrag van fietsers en automobilisten op wegen met fietsstroken. De conclusies zijn vertaald naar concrete aanbevelingen voor wegbeheerders.
Rapport
CROW-Fietsberaad , CROW-Fietsberaad
2015
Deze publicatie bevat een uitgebreide evaluatie van de concept-aanbevelingen uit de discussienotitie fiets- en kantstroken, die CROW-Fietsberaad in 2014 heeft gepubliceerd. De conclusies zijn verwerkt in de notitie "Aanbevelingen Fiets- en Kantstroken"
Presentatie
Otto van Boggelen , CROW - Fietsberaad
2016
Presentatie van praktijkvoorbeelden fietsstroken op de regiobijeenkomst Fietsstroken West Nederland op 15 december 2015.
Bestand
Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , CROW-Fietsberaad
2015
Presentatie gehouden tijdens de regiobijeenkomsten Fietsstroken: wel, niet, hoe? De versie die in Leeuwarden, Den Haag en 's-Hertogenbosch gebruikt is.