Kenniscentrum voor fietsbeleid

Regiobijeenkomst Fietsstroken: wel, niet, hoe? Noord-Brabant

Op dinsdagmiddag 12 januari a.s. organiseert CROW-Fietsberaad samen met de Provincie Noord-Brabant een bijeenkomst over de toepassing van fietsstroken. Centrale vragen: wanneer niet doen, wanneer wel en wat is dan de gewenste wegindeling?

Het totaal aantal deelnemers was 54. 44 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 27 mensen vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk, 16 mensen redelijk nuttig en 1 persoon vond het weinig nuttig. Als waardering voor bijeenkomst gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 7,5.

In februari 2014 heeft CROW-Fietsberaad een discussienotitie uitgebracht over fietsstroken, met voorlopige aanbevelingen over de toepassing van fietsstroken bij verschillende wegtypen en wegprofielen. In de periode najaar 2014 - zomer 2015 zijn deze aanbevelingen getoetst met behulp van (camera)onderzoek. Op basis daarvan is nu een definitieve publicatie verschenen, incl. een webtool. Op deze bijeenkomst worden deze publicatie en webtool gepresenteerd en toegelicht met fotomateriaal aan de hand van concrete cases. Ook is er gelegenheid voor wegbeheerders om eigen cases op tafel te leggen en te bespreken met de opstellers en collega’s.

Fietsstroken en suggestiestroken worden door wegbeheerders in Nederland op grote schaal toegepast. Daarbij valt een grote verscheidenheid op in toepassing en uitvoeringsvorm: 
- zowel op gebiedsontsluitingswegen als erftoegangswegen
- in verschillende breedtes
- in combinatie met verschillende breedtes van de rijloper voor de auto
- bij allerlei combinaties van intensiteiten van auto- en fietsverkeer

De reden om fietsstroken aan te leggen is meestal goed bedoeld: vergroting van de veiligheid en het comfort van fietsers. Maar in de praktijk blijkt dat lang niet altijd het geval en werken ze regelmatig zelfs averechts. Dat geldt trouwens ook voor te brede kantstroken, die door fietsers en automobilisten soms worden opgevat als suggestiestroken ...

Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst worden, aan de hand van foto’s van wegen binnen de kom en buiten de kom, voor verschillende profielbreedtes praktische aanbevelingen gepresenteerd: wanneer niet doen, wanneer wel en wat is dan de gewenste wegindeling? Uiteraard is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen. 

In het tweede deel worden een aantal concrete cases besproken. Wilt u zelf ook een case inbrengen, dan kunt u dit kenbaar maken via deze link

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 12 januari a.s. van 13.30 uur tot 16.30 uur in het Provinciehuis in 's-Hertogenbosch. Deelnemers worden verwacht tussen 13.00 en 13.30 uur. Na afloop is er gelegenheid na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

De primaire doelgroep voor de bijeenkomst zijn ontwerpers en beleidsmedewerkers die werkzaam zijn bij gemeenten, wegbeherende waterschappen, provincies, ROV’s, politie, VVN, Fietsersbond, LTO en CUMELA. Het maximum aantal deelnemers is 50. Bij een te groot aantal aanmeldingen krijgt de primaire doelgroep voorrang.

print programmaPrint programma

 • Mark Stemerdink (Gemeente Amersfoort)
 • Paul Kloet (Fietsersbond)
 • Hetty van Voorden (Sweco Nederland)
 • Melissa Simons (Gemeente Drimmelen)
 • Floris Visser (Groen Licht Verkeersadviezen BV)
 • Ton Daggers (IBC -MOVILIZATION)
 • Jan Sier (Gemeente 's-Hertogenbosch)
 • Jan Jansen (SLP)
 • Koos Louwerse (TRID√ČE)
 • Arnold Niessen (Fietsersbond)
 • Joost de Greef (Gemeente Deurne)
 • Peter van de Kerkhove (Gemeente Terneuzen)
 • F.J.C. Verstegen (Gemeente Maasdriel)
 • Wim Rechmann (Provincie Noord-Brabant)
 • Jan Goverde (Heijmans)
 • Niels van Leeuwen (Gemeente Gorinchem)
 • Paul van Berkel-Stam (Gemeente Molenwaard)
 • Koen Gijsbrechts (Gemeente 's-hertogenbosch)
 • henk molenhuis ()
 • Willem Snel (Veilig Verkeer Nederland)
 • Rob Brink (Gemeente Uden)
 • M Paulissen (Gemeente Oosterhout)
 • Diantha Bakkers (Gemeente Halderberge)
 • B. Verschoor-Basart (Gemeente Halderberge)
 • Niek Uwland (Gemeente Rijswijk)
 • Roel Koenraad ()
 • Mariska Hijmering (Track Line BV)
 • A van Dijk ()
 • G.S.L.C. Roomer-de Jaeger (Gemeente Hardinxveld-Giessendam)
 • Hans Rompen (Gemeente Heusden)
 • Albert Nooteboom (Gemeente Sint-Oedenrode)
 • Richard Termeer (Fietsersbond Boxtel)
 • Jan ter Haar (Fietsersbond)
 • Jan Peter Westein (Fietsersbond)
 • Ivo Smit (Fietsersbond)
 • M. Yarim (Gemeente Hillegom)
 • R. Heuts (Gemeente West Maas en Waal)
 • R Mallens ()
 • Jan Bijma (Fietsersbond)
 • Louis RAETSEN ()
 • Joop Broecks (Provincie Noord-Brbant)
 • Elice Steijaert (Gemeente Gemert-Bakel)
 • Guus Brings (Gemeente Roerdalen)
 • Ronald Soemers (Gemeente Tilburg)
 • Pierre van den Oord (Fietsersbond)
 • Moniek Toonen-Selten (Gemeente Sint Anthonis)
 • Paul Hamaekers (Gemeente Roermond)
 • Kastelijn (Kragten)
 • Jelmer Vogd (MinBZK - RIjksvastgoedbedrijf)
 • Freek Willems (Vereniging DOET)
 • J.M.W.A. Keulens (Politieregio Brabant Zuidoost)
 • Joeri de Visser (NHTV)
 • Alexander Buyck (Gemeente Terneuzen)
 • Robert Hulshof (CROW)
Notitie
CROW-Fietsberaad
2016
Deze notitie geeft een overzicht van de belangrijkste conclusies uit een grootschalig onderzoek naar het gedrag van fietsers en automobilisten op wegen met fietsstroken. De conclusies zijn vertaald naar concrete aanbevelingen voor wegbeheerders.
Rapport
CROW-Fietsberaad , CROW-Fietsberaad
2015
Deze publicatie bevat een uitgebreide evaluatie van de concept-aanbevelingen uit de discussienotitie fiets- en kantstroken, die CROW-Fietsberaad in 2014 heeft gepubliceerd. De conclusies zijn verwerkt in de notitie "Aanbevelingen Fiets- en Kantstroken"
Presentatie
Otto van Boggelen , CROW - Fietsberaad
2016
Presentatie met praktijkvoorbeelden fietsstroken besproken op de regiobijeenkomst Noord-Brabant op 12 januari 2016.
Bestand
Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) , CROW-Fietsberaad
2015
Presentatie gehouden tijdens de regiobijeenkomsten Fietsstroken: wel, niet, hoe? De versie die in Leeuwarden, Den Haag en 's-Hertogenbosch gebruikt is.