Kenniscentrum voor fietsbeleid

Afstemmingsoverleg Fietsparkeren bij stations 28 maart 2017

Het 'afstemmingsoverleg fietsparkeren bij stations' is bedoeld voor overheden die onderling willen afstemmen hoe zij omgaan met de financiering en aansturing van het fietsparkeren bij stations.

De voorlopige agenda van het afstemmingsoverleg op 28 maart ziet er als volgt uit:

 • Stand van zaken provinciale plannen van aanpak. In het Bestuursakkoord Fietsparkeren bij stations is afgesproken dat er per provincie cq vervoerregio een intentieverklaring/provinciaal plan van aanpak opgesteld wordt. Hoe staat het er voor? Wat staat er in? Wat zijn de belemmeringen?
 • Stand van zaken innovatieprogramma Fietsparkeren bij Stations. Eveneens afgesproken in het Bestuurakkoord;
 • Praktijkvoorbeeld: één of twee businesscases  (buca) uitdiepen en bespreken. Bv Rotterdam en Eindhoven. Wie wil een buca presenteren?;
 • Tour de Force: uitvoeringsagenda voor de doelstelling "optimaliseren overstap fiets-ov-fiets en auto-fiets" van de fietsagenda van de gezamenlijke overheden.
 • Rondje actuele zaken in gemeenten en provincies.

Alles onder voorbehoud.
Wij zorgen voor een broodje.

Documenten:

print programmaPrint programma

 • Sandra Minnesma (Gemeente Leiden)
 • Bas Braakman (Gemeente Eindhoven)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Albert Gerritsen (Gemeente Doetinchem)
 • Anton van der Beek (Gemeente Amersfoort)
 • Martijn José (gemeente Eindhoven)
 • Wil de Moor (Provincie Zuid-Holland)
 • Alex Oosterveen (ROVO)
 • Wouter Haver (Gemeente Leiden)
 • Ina de Lange (Provincie Groningen)
 • Stan Wolters (CROW)
 • Bella Pover (Provincie Flevoland)
 • Hans van Dijk (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
 • Joeri van Mil (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
 • Fred Witteveen (Provincie Zeeland)
 • Herbert Tiemens (Provincie Utrecht)
 • Klaas-Jan Gräfe (Gemeente Nijmegen)
 • Ronald van Witzenburg (Provincie Overijssel)
 • René Both (Gemeente Barneveld)