Kenniscentrum voor fietsbeleid

Afstemmingsoverleg Fietsparkeren bij stations 28 maart 2017

Het 'afstemmingsoverleg fietsparkeren bij stations' is bedoeld voor overheden die onderling willen afstemmen hoe zij omgaan met de financiering en aansturing van het fietsparkeren bij stations.

De voorlopige agenda van het afstemmingsoverleg op 28 maart ziet er als volgt uit:

 • Stand van zaken provinciale plannen van aanpak. In het Bestuursakkoord Fietsparkeren bij stations is afgesproken dat er per provincie cq vervoerregio een intentieverklaring/provinciaal plan van aanpak opgesteld wordt. Hoe staat het er voor? Wat staat er in? Wat zijn de belemmeringen?
 • Stand van zaken innovatieprogramma Fietsparkeren bij Stations. Eveneens afgesproken in het Bestuurakkoord;
 • Praktijkvoorbeeld: één of twee businesscases  (buca) uitdiepen en bespreken. Bv Rotterdam en Eindhoven. Wie wil een buca presenteren?;
 • Tour de Force: uitvoeringsagenda voor de doelstelling "optimaliseren overstap fiets-ov-fiets en auto-fiets" van de fietsagenda van de gezamenlijke overheden.
 • Rondje actuele zaken in gemeenten en provincies.

Alles onder voorbehoud.
Wij zorgen voor een broodje.

Documenten:

print programmaPrint programma

 • Anton van der Beek (Gemeente Amersfoort)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • René Both (Gemeente Barneveld)
 • Bas Braakman (Gemeente Eindhoven)
 • Hans van Dijk (ministerie van Infrastructuur en Milieu)
 • Anita Dirix (Gemeente Rotterdam)
 • Albert Gerritsen (Gemeente Doetinchem)
 • Klaas-Jan Gräfe (Gemeente Nijmegen)
 • Wouter Haver (Gemeente Leiden)
 • Martijn José (gemeente Eindhoven)
 • Ina de Lange (Provincie Groningen)
 • Joeri van Mil (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
 • Sandra Minnesma (Gemeente Leiden)
 • Wil de Moor (Provincie Zuid-Holland)
 • Alex Oosterveen (ROVO)
 • Bella Pover (Provincie Flevoland)
 • Herbert Tiemens (Provincie Utrecht)
 • Fred Witteveen (Provincie Zeeland)
 • Ronald van Witzenburg (Provincie Overijssel)
 • Stan Wolters (CROW)