Kenniscentrum voor fietsbeleid

Afstemmingsoverleg fietsparkeren bij stations januari 2017

Geheel in het teken van het Bestuursakkoord fietsparkeren bij stations. Alleen voor medewerkers van overheden die betrokken zijn bij de aanpak van de fietsparkeerproblematiek bij stations.

Het afstemmingsoverleg fietsparkeren bij stations is bedoeld voor overheden die onderling willen afstemmen hoe zij omgaan met de financiering en aansturing van het fietsparkeren bij stations. De bijeenkomst op 17 januari staat bijna geheel in het teken van het Bestuursakkoord fietsparkeren bij stations, dat op 12 december is getekend. De agenda is afgestemd met IPO en MRDH en ziet er als volgt uit:

 • Opening en welkom (10:00 uur)
 • Toelichting op het bestuursakkoord door Maja van der Voet (IPO)
 • Provinciale/regionale deelakkoorden: in het bestuursakkoord is afgesproken dat er in het voorjaar van 2017 provinciale/regionale deelakkoorden worden vastgesteld. Ron van Noortwijk (MRDH) en Martijn Post (provincie Gelderland) presenteren een raamwerk voor de deelakkoorden. Wat moet er in de deelakkoorden opgenomen worden? Welke processtappen kunnen gevolgd worden?
 • Stroomlijnen organisatie rond fietsparkeren bij stations. Hoe kunnen we de processen rond de uitwerking van het akkoord en de deelakkoorden zo efficient en evenwichtig mogelijk organiseren, waarbij de belangen geborgd zijn en de kennisuitwisseling optimaal is? Het gaat daarbij oa om de uitbreiding van de stuurgroep actieplan Fietsparkeren met bestuurlijke vertegenwoordigers van provincies en vervoerregio's. Het gaat ook om de aansturing van het innovatieprogramma uit het bestuursakkoord. En de relatie met de Tour de Force en dit afstemingsoverleg.  
 • Rondje actuele zaken uit het land
  • nieuwe afspraken gemeenten-NS en ProRail
  • nieuwe planontwikkelingen
  • .......
 • Afsluiting en vervolgafspraken (12:30 uur)

Wij zorgen voor broodjes.

Dokumenten:

 

print programmaPrint programma

 • Herbert Tiemens (Provincie Utrecht)
 • Ron van Noortwijk (Provincie Zuid_Holland)
 • Johanneke Koelstra (Provincie Limburg)
 • Ina de Lange (Provincie Groningen)
 • Wil de Moor (Provincie Zuid-Holland)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Sandra Minnesma (Gemeente Leiden)
 • Riccardo van der Meer (Gemeente Den Haag)
 • Giel Hagelaar (Gemeente Helmond)
 • Frank Kool (Gemeente Haarlem)
 • Björn Edelenbos (Provincie Overijssel)
 • Alfred Schrooten (Gemeente Zwolle)
 • H. Jellema (Provincie Fryslân)
 • Jan J Riezebos (Gemeente Ede)
 • Gerton Pieters (Provincie Noord-Holland)
 • Frans Jan van Rossem (Gemeente Utrecht)
 • Fred Witteveen (Provincie Zeeland)
 • Marcel Brok (Provincie Noord-Brabant)
Nieuws
2016
Het ministerie van IenM, NS, ProRail, VNG, IPO, Vervoerregio’s, Fietsersbond, FMN, ANWB en Rover hebben een bestuursovereenkomst ondertekend die ertoe moet leiden dat de fietsparkeerproblemen bij stations gezamenlijk worden aangepakt.
Bestand
2016
Het convenant bevat een akkoord van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) met verschillende partijen over fietsparkeren bij stations. Het betreft een akkoord met NS, ProRail, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO), vervoerregio’s, Fietsersbond, de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN), ANWB en Rover.