Kenniscentrum voor fietsbeleid

Meer grip op fietsparkeren in Centrumgebieden

Inspirerende bijeenkomst over de vraag hoe gemeenten meer grip kunnen krijgen op fietsparkeerproblemen in centrumgebieden. Aansluitend een excursie naar de Pijp, waar allerlei pragmatische maatregelen zijn doorgevoerd.

Beschikbare ruimte is vaak het probleem in steden: te weinig ruimte voor teveel fietsen, te weinig geld om ruimte te maken. Of als er wel ruimte is: hoe krijg je fietsers zo ver om deze stallingen te gebruiken? Tijdens deze bijeenkomst willen we ervaringen en uitdagingen uitwisselen om te bepalen wat nodig is, qua onderzoek, instrumenten of kennis, om meer grip te krijgen over wat nodig is om fietsers op de juiste plekken te laten stallen. We sluiten de middag af, met een excursie naar de Pijp, om in de praktijk te zien hoe de gemeente met aan pragmatische aanpak enerzijds meer ruimte heeft  gemaakt voor geparkeerde fietsen en anderzijds de ergste fietschaos heeft bestreden.

Tour de Force

De bijeenkomst en de excursie staan in het teken van doelstelling 2 ‘Meer ruimte voor de fiets’ van de Agenda Fiets (Tour de Force). Tijdens het Nationaal Fietscongres is in klein comité met een aantal wethouders van de F10 besproken hoe we handen en voeten willen geven aan deze doelstelling. Besloten is dat focus het komende half jaar ligt op meer ruimte voor geparkeerde fietsen in centrumgebieden door onderscheid te maken naar doelgroepen. Elementen waar de wethouders graag handvatten voor krijgen zijn:

 • Gerichter kunnen inzetten van fietscoaches en pop-upstallingen;
 • Handhavingsinstrumentarium voor fietsparkeren op maaiveld;
 • Het gebruik tags en internettechnologie om doelgroepen rechtstreeks te kunnen benaderen

Programma

Plenair gedeelte (14:00 – 16:00 uur)

 • Toelichting op de doelstelling "meer ruimte voor de fiets" en de focus op fietsparkeren in centrumgebieden, door Otto van Boggelen (programmamanager CROW-Fietsberaad);
 • Pitches over relevantie pilots die door enkele F10-gemeenten uitgevoerd worden. Het betreft (onder voorbehoud): 
  • Het nieuwe fietsparkeren in Amsterdam: innovatieve fietsparkeerregulering op drukke fietsparkeerlocaties;
  • Den Haag: Via gedragsbeïnvloeding meer gebruikers van gratis & bewaakte fietsenstallingen in Den Haag;
  • Flitsteam fietsparkeren,  gericht op het verbeteren van het fietsparkeren in de binnenstad.
 • Presentatie over cijfers die inzicht geven verschillende groepen fietsparkeerders door Jacob de Vries (Trajan)
 • Presentatie Best Practices Popup stallingen en coaches door Stan Wolters (CROW-Fietsberaad)
 • Presentatie over pragmatische aanpak in de Pijp door Maaike Nicolai-Geerling (gemeente Amsterdam)

Excursie in de Pijp (16:00 - 18:00 uur)

Voor de liefhebbers: aansluitend iets gaan eten in de Pijp (op eigen kosten). Dat biedt tevens de mogelijkheid om te zien hoe verlichting ingezet wordt om het fietsparkeergedrag te sturen. In de definitieve bevestiging zullen we een link opnemen, waarmee u kunt aangeven of u mee wilt eten.

Doelgroep

De bijeenkomst en excursie zijn in de eerste plaats bedoeld voor medewerkers van overheden. Ook andere relevante professionals kunnen zich aanmelden, maar bij te veel aanmeldingn hebben medewerkers van overheden voorrang.

print programmaPrint programma

Presentatie
Otto van Boggelen , CROW-Fietsberaad
2017
Presentatie van het programma van de bijeenkomst Meer grip op fietsparkeren in Centrumgebieden
Presentatie
Ria Hilhorst , Gemeente Amsterdam
2017
Presentatie over het Nieuwe Fietsparkeren in Amsterdam - Innovatieve fietsparkeerregulering op drukke fietsparkeerlocaties tijdens de bijeenkomst Meer grip op fietsparkeren in Centrumgebieden (16 november 2017)
Presentatie
Jacob de Vries , Trajan
2017
Presentatie over het gebruik van data om motieven van fietsparkeren te achterhalen tijdens de bijeenkomst Meer grip op fietsparkeren in Centrumgebieden (16 november 2017)
Presentatie
Stan Wolters en Karin Broer , CROW-Fietsberaad
2017
Presentatie over de Pop-up stalling op de Grote Markt in Groningen tijdens de bijeenkomst Meer grip op fietsparkeren in Centrumgebieden (16 november 2017)
Presentatie
Maaike Nicolai-Geerling , Gemeente Amsterdam
2017
Presentatie met resultaten van de knelpuntenaanpak fietsparkeren in de Pijp tijdens de bijeenkomst Meer grip op fietsparkeren in Centrumgebieden (16 november 2017)