Kenniscentrum voor fietsbeleid

Artikelen

Dirk Ligtermoet - Ligtermoet en partners , Fietsverkeer 32
2013
Breda timmert aardig aan de weg met het gemeentelijk fietsbeleid. Van oorsprong toch min of meer een autostad, is er de laatste jaren veel aandacht voor maatregelen die het fietsklimaat verbeteren. 
Ron Hendriks , Fietsverkeer 32
2013
Hoewel de schade nog redelijk meevalt, ondervindt ook het fietsbeleid bij gemeenten de gevolgen van bezuinigingen. Vooral de post infra gaat het merken. Maar een creatieve beleidsambtenaar is niet voor één gat te vangen. Je kunt bijvoorbeeld meeliften op onderhoudswerkzaamheden of meer het accent leggen op goedkope maatregelen die toch goed scoren. Of je verdiepen in de Nederlandse en Europese subsidiemogelijkheden. Meer inzetten op gedragsbeïnvloeding is ook een optie, mede omdat daar in een volgend programma 'Beter Benutten' het accent op wordt gelegd.
Karin Broer , Fidetsverkeer 32
2013
De laatste jaren is er veel nieuwe kennis opgedaan over gladheidsbestrijding op fietsroutes. Het is zaak de opgedane ervaring om te zetten in maatregelen om het volgende winters weer beter te kunnen doen. Het stappenplan van het Fietsberaad is daarbij een handig hulpmiddel. En ook kunnen we het een en ander opsteken van de diverse pilotprojecten die afgelopen winter zijn gehouden.
Ron Hendriks , Fietsverkeer 32
2013
Fietsprojecten zijn populair als het gaat om mobiliteitsmanagement. De deskundigen zijn van mening dat ze ook effectief zijn, als je tenminste de doelgroep goed in het oog houdt. Met name projecten rond de elektrische fiets leveren sprekende resultaten op.
Otto van Boggelen - Fietsberaad en Jolanda van Oijen - XTNT , Fietsverkeer 32
2013
Omdat er in de huidige statistieken nog geen onderscheid wordt gemaakt tussen e-fietsen en ‘gewone’ fietsen, weten we nog niet zo heel veel over de elektrische fiets. Maar via omwegen komt er toch steeds meer informatie boven tafel. Bijvoorbeeld op basis van de data die de fietscomputers van de e-fietsen verzamelen. Die geven een goede indicatie van de afstanden die e-fietsers rijden en met welke snelheid ze dat doen. Aangevuld met markt- en andere informatie wordt het beeld van de e-fietser zo duidelijker. Ook dat er nog een grote potentie ligt voor het woon-werkverkeer.
Anton J. Wtenweerde (Fietsersbond)
31-05-2013 @ 15:18

Boeiend en informatief nummer!

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: