Kenniscentrum voor fietsbeleid

Artikelen

Fietsberaad , Fietsverkeer 36
2015
Mede geïnspireerd door de start van de Tour de France in Utrecht willen de initiatiefnemers met de Tour de Force de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ op verschillende terreinen nog beter benutten en waar nodig een forse impuls geven. Deze Agenda Fiets 2015-­2020 is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, de Metropoolregio's, Unie van Waterschappen en Rijk.
Ron Hendriks , Fietsverkeer 36
2015
Utrecht is de eerste stad met een echt parkeerverwijssysteem voor fietsers. Met de ‘P-route fiets’ worden fietsers via digitale borden geleid naar vrije plekken in diverse fietsenstallingen in de binnenstad en het stationsgebied.
Ron Hendriks , Fietsverkeer 36
2015
Als eerste grote stad in Nederland heeft Utrecht in 2013 fietsparkeernormen vastgelegd voor alle vastgoedontwikkelingen.
Dirk Ligtermoet & Ron Hendriks , Fietsverkeer 36
2015
Lot van Hooijdonk werd in 2014 wethouder verkeer namens Groen Links. Ze is vastbesloten de fietsambities van haar voorgangers om te zetten in daden. ‘Maar ik ziet het niet komen van grote stoere besluiten. Het moet langs de geleidelijke weg, anders krijg je alleen maar polarisatie.’ 
Dirk Ligtermoet - Ligtermoet & Partners , Fietsverkeer 36
2015
Utrecht wil zich als fietsstad van de wereld zien. Met meer fietsers, meer fietsstraten, meer stallingen dan waar ook. Verslag van een uitgebreide rondgang door de stad en gesprekken mnet met de sleutelfiguren die verantwoordelijk zijn voor het fietsbeleid: wethouder Lot van Hooijdonk en fietsambtenaren Christien Rodenburg en Ruud Ditewig.
Peter Levelt
29-07-2015 @ 16:26

Het fietsbeleid in Amsterdam ten koste van voetgangers, dr. Peter Levelt, 29 juli 2015

 

Fietsverkeer, jaargang 14 – voorjaar 2015 –nummer 36, laat op pagina 4 precies zien wat er mis is met het fietsbeleid in de grote steden.

De kop van het artikel: “Grote steden zoeken meer ruimte voor voetganger en fietser”. Daaronder een foto van een gehalveerd voetpad, waarbij de helft wordt ingenomen door een vrijliggend fietspad. De tekst naast de foto: “Amsterdam probeert op verschillende manieren meer capaciteit voor fietsers vrij te krijgen”. De belangrijkste manier is het versmallen van voetpaden.

 

Voorbeeld van wat er dan voor voetgangers overblijft is op de Amsterdamse Ceintuurbaan te zien: Het voetpad is gehalveerd en de helft van het overgebleven voetpad wordt in beslag genomen door fietsen. Kortom: ongeveer drie kwart van de ruimte van voetgangers verdwijnt.

 

Ook als er nog geen ruimte voor een vrijliggend fietspad van de stoep is afgenomen laat men toe dat parkerende fietsen een groot deel van het voetgangersareaal in beslag neemt, zoals ook overal in Amsterdam te zien is.

 

Vroeger bestond er een Voetgangersvereniging. Die is om zeep geholpen en ‘opgegaan’ in VVN. De ENFB-Fietsersbond heeft zich niet op laten slikken en heeft de macht gegrepen. Zoals “Fietsverkeer” laat zien: geholpen door de CROW.

 

Deze organisaties kennen de literatuur niet of willen die niet kennen. Ze willen niet weten dat kinderen die op jonge leeftijd onvoldoende bewegingsruimte buiten hebben geschaad worden in hun lichamelijke en psychische ontwikkeling.

Nog onlangs is er een proefschrift verschenen, van Virginie Verhoeven (“What causes myopia? Complex genetics and epidemiology of a common condition”,cum laude). Zij laat zien hoe bijziendheid mede bevorderd wordt door gebrek aan buiten spelen.

Ik kon dertig jaar geleden mijn kinderen hier in Amsterdam op de stoep laten spelen. Ze konden ook fietsen leren op de stoep. Dat is allemaal veel minder geworden, dankzij de gemeente en fietsersbond die alleen maar ruimte weten te vinden voor vrijliggende fietspaden door deze ruimte af te nemen van de voetgangers. “Grote steden zoeken Meer ruimte voor voetgangers en fietsers” en vinden deze alleen voor fietsers, ten koste van voetgangers. Automobilisten verliezen geen plek. Dat kost stemmen.

Riet Beukert (particulier)
29-07-2015 @ 16:38

Is me uit het hart gegrepen. Ik signaleer dit ook maar helaas is het ook de burger die byzonder veel moeite heeft als zijn auto een stroobreed in de weg gelegd wordt, en vooral de autolobby. Ieder rot klein beetje ruimte is en wordt gegeven aan de heilige koe. Ik las in een Engels blad dat 90 % van de speelruimte van klinderen is weggegeven aan o.a. de auto. Tel uit wat dat met kinderen doet. De Fietsersbond en ook allerlei andere milieuclubs kiezen denk ik de weg van de minste weerstand. Maar ik geef toe dat het niet eenvoudig is. 

 

Richard ter Avest (Goudappel Coffeng)
29-07-2015 @ 16:45
Het gaat ook niet om minder ruimte voor de auto, maar om meer Ruimtelijke Kwailteit en Economische Vitaliteit in steden. Richard
Johan Kerstens (Fietsersbond)
29-07-2015 @ 17:11

Moet ik van Peter Levelt begrijpen dat hij voorstander is van een Fietsersbond die ageert voor bredere stoepen en meer speelruimte voor kinderen ten koste van ruimte voor fietsers? Wat let hem die op te richten en daarmee een vuist te maken? Of: lid worden en proberen binnen die organisatie het streven die kant op te buigen? Dat laatste is misschien het handigst, als het waar is dat ze de macht gegrepen hebben.

Riet Beukert (particulier)
29-07-2015 @ 17:26

En de auto moet voor die ruimtelijke kwaliteit zorgen? Leuke ruimte. Zorg eens maar eens dat je met de fiets je boodschappen kunt doen. Dat is goed voor de economische en ruimtelijke kwaliteit van de stad. Ik ben nu al zo ver dat ik met de fiets niet of nauwelijks meer boodschappen doe in de binnenstad  vanwege alle funshoppers en stoelen en tafels waar de prioriteit aan wordt gegeven. De binnensteden moeten het hebben van voetgangers en fietsers. Runshoppers en funshoppers. Niet alleen het laatste. Die 90 % ingeleverde speelruimte in mijn reactie slaat op de laatste 20 jaar en geldt denk ik ook wel voor dit land.

Bart van de Hulsbeek (Careo: overzien en overtuigen)
29-07-2015 @ 17:40

Ik voel me een beetje terug in de jaren 70/80 in deze discussie. Wanneer gaat er nu eens iemand heel modern ijveren voor shared space? In plaats dat de voetgangers naar de fietsers wijzen en de fietsers naar de automobilisten die op hun beurt weer een boze blik richten op die bromfietsen die maar niet opschieten, wordt het eens tijd dat we beseffen dat we de beperkte ruimte met zijn allen moeten delen. Delen, met respect voor ieders vervoerwijzekeuze.

P. Möllers (Gemeente Spaarnelanden)
29-07-2015 @ 17:49

Dat zal dan wel heel veel coaching vragen om die shared space te respecteren

Bart van de Hulsbeek (Careo: overzien en overtuigen)
29-07-2015 @ 18:03

Dan moet dat maar Peter ;-)

Laurent Theunissen (Laurent Theunissen fiets en ruimte)
29-07-2015 @ 18:17

Het probleem is dat teveel mensen naar Amsterdam willen. Andere delen van het land lopen leeg. Het beleid van de gemeente om mensen over een groter gebied te spreiden is goed. Maar op een hogere schaal zijn ook maatregelen wenselijk.

29-07-2015 @ 18:23
Beste allen, Er lijkt een probleem te zijn met de reactiemodule van de website waardoor nu heel wat mensen ongewenst gemaild worden bij iedere reactie op deze discussie. Zou u niet meer willen reageren tot de problemen zijn opgelost (naar verwachting morgenochtend)? Ik hou u hiervan op deze plaats op de hoogte. Alvast bedankt voor uw begrip.
Riet Beukert (particulier)
29-07-2015 @ 18:23

Ik gruw inmiddels van die shared space. de auto heeft gewoon de macht.  Op belangrijke fiesroutes waar je vroeger voorrang had gelijk met auto's hebben de fietsers nu de voorrang in moeten leveren ten gunste van (gedeeltelijk) doodlopende straatjes van rechts. Overal sta je op de rem. Wat natuurlijk niet geresepecteerd wordt want als een belangijke fietsroute voorrang moet geven aan een enkele auto uit een gedeeltelijk doodlopende straat moet de auto toch 9 van de 10 x wachten op fietsers van rechts: resultaat de fietsersstroom van links gaat dan gelijk mee. Heerlijk wat een veiligheid. Tja maar da's subjectief. :)

 

Tom Godefrooij (nvt)
29-07-2015 @ 18:49

Laten we nu eens niet meteen een schulidige aanwijzen, maar beginnen met de erkenning dat Peter Levelt een serieuze kwestie aan de orde stelt. En ja, als het faciliteren van fietsverkeer (in principe een goede zaak) ten koste gaat van bewegingsvrijheid en ruimte voor voetgangers inclusief spelende kinderen) dan doen we inderdaad iets niet goed. Op sommige plekken kan "shared space" een oplossing bieden, maar dat recept is niet overal toepasbaar, en vraagt in elk geval om het beperken van het autoverkeer in zowel omvang als snelheid. Stedelijke (ruimtelijke) kwaliteit is ook een punt, en zonder voldoende ruimte voor voetgangers is er mijns inziens geen sprake van stedelijke ruimtelijke kwaliteit. Een opnieuw doordenken van het juiste evenwicht lijkt me een goede opgave voor de komende jaren.

Overigens was de Fietsersbond in zijn beginjaren helemaal niet zo monomaan alleen maar pro fiets, maar juist een club die pleitte voor een verkeerssysteem waar de prioriteit lag bij zowel fietsers als voetgangers en openbaar vervoer. Ik hoop en vertrouw dat dat nog steeds zo is.

 

Riet Beukert (particulier)
29-07-2015 @ 19:32

Tom ik ben het met je eens. De prioriteit moet volgens mij nog steeds bij een ander verkeerssysteem leggen. Zowel fiets als ov als lopen. Als je het autoverkeer niet terugdringt kun je auto's innoveren etc maar je blijft het probleem houden met ruimtegebruik ook al rij je in een Tesla. De ruimte moet dus niet van voetgangers afgeknibbeld worden maar het autogebruik moet echt worden teruggedrongen. Maar buiten de steden wordt nog steeds autoasfalt aangelegd. Die auto's zullen ook de stad in willen en geven dan toch weer problemen en het busvervoer gaat 's avonds met de kippen op stok. Of er rijden helemaal geen bussen meer. Slechts op liefdadigheid (vrijwilligers). Dus het autoverkeer beperken en busvervoer stimuleren is een echte must. 

H.G.M. van der Zanden (Fietsersbond Alphen aan den Rijn & regio)
29-07-2015 @ 20:22

 

Shared space is fout als het wat drukker wordt in de straat. Toen wij in Alphen ad Rijn in 2009 wat krijtlijnen hadden gertokken om voet en fietspaden aan te duiden in de shared space, ging bijna iedereen duimopstekend en instemmend voorbij!

 

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: