Kenniscentrum voor fietsbeleid

VeiligheidNL ontzenuwt verkeersveiligheidsfabels

07-12-2017

Het gebruik van een smartphone op de fiets leidt niet tot meer ernstige fietsongevallen. De elektrische fiets is niet gevaarlijker. En wielrennen ook niet.

plaatje

Dat zijn enkele opvallende conclusies voortkomend uit een onderzoek van VeiligheidNL. Die voerde een vragenlijstonderzoek onder fietsslachtoffers die in 2016 de SEHafdeling van een representatieve steekproef van 13 ziekenhuizen hebben bezocht.

Smartphone
Uit het onderzoek blijkt volgens VeiligheidNL dat het gebruik van een smartphone op de fiets niet tot grote aantallen fietsongevallen leidt waarvoor een bezoek aan de SEH-afdeling noodzakelijk is. Wel tekent de organisatie daarbij aan dat het gebruik van een smartphone op de fiets kan leiden tot ongevallen die niet uitmonden in een bezoek aan de eerste spoedeisende hulp, maar dat is hier niet onderzocht.

Tweede opvallende conclusie is dat de groep fietsers van 16 jaar en ouder die af en toe belt minder vaak bij ongevallen betrokken is bij ongevallen dan de groep die nooit belt. Ook dat geeft aan dat er nog altijd geen overduidelijk bewijs is dat bellen en scherm bedienen in hoge mate bijdragen aan fietsongevallen die dermate ernstig zijn dat een bezoek aan de SEH-afdeling nodig is.

Elektrisch fietsen
Een ander veelgehoorde bewering is dat elektrisch fietsen gevaarlijker is. Niet waar, aldus VeiligheidNL. We zien weliswaar een toename van het aandeel ongevallen met een elektrische fiets. En dat lijkt ook te leiden tot relatief ernstiger letsel dan men oploopt door een ongeval met een gewone fiets. Maar na correctie voor leeftijd en geslacht blijkt dit effect echter een gevolg van de relatief hoge leeftijd van slachtoffers van ongevallen met elektrische fietsen. Gecorrigeerd voor geslacht, leeftijd en fietsgebruik is er ook geen verschil in risico. Uit deze resultaten zou men kunnen concluderen dat preventie van fietsongevallen zich niet per sé op de elektrische fiets zou moeten richten, maar veeleer op de oudere fietser.

Wielrenners
Dat geldt ook voor ongevallen onder wielrenners. De relatief hoge ernst van letsels wordt verklaard door de leeftijd van de slachtoffers: wielerongevallen kennen een relatief oude groep slachtoffers, die onafhankelijk van het type fiets waarop ze rijden gemiddeld al ernstig letsel oplopen. De verwachting was dat wielrenners, door de gemiddeld hoge snelheid, ernstiger letsel op zouden lopen. Het effect van leeftijd op ernst van het letsel blijkt echter groter dan het effect van het type fiets waarop men rijdt.

Rapport
VeiligheidNL , VeiligheidNL
2017
Het gebruik van een smartphone op de fiets leidt niet tot meer ernstige fietsongevallen. De elektrische fiets is niet gevaarlijker. En wielrennen ook niet. Dat zijn enkele conclusies voortkomend uit een onderzoek van VeiligheidNL.

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: