Kenniscentrum voor fietsbeleid
Ga naar gemeente:

Provincie Utrecht

  Nog niet bekend

 Maakt geen aanpak

 Start binnenkort met maken aanpak

 Werkt momenteel aan het opstellen van een aanpak 

 Gaat binnenkort bestaand plan actualiseren/versterken

 Aanpak is gereed

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht (ROV Utrecht)
Tel: (030) 258 33 80
E-mail: info.rov@rov-utrecht.nl
Internet: www.rov-utrecht.nl

Contactpersoon:
Jacqueline van der Spek, jacqueline.van.der.spek@provincie-utrecht.nl, 030-2583876 

Plannen uit de provincie Utrecht

Notitie
Gemeente Soest
2014
Aanpak Veilig Fietsen van de gemeente Soest. Inventarisatie projecten ter bevordering van de verkeerveiligheid voor het langzaam verkeer
Beleidsnota
Wijk & Stadsbeheer , Gemeente Veenendaal
2012
Een GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan) beschrijft het verkeers- en vervoerbeleid tussen 2012 en 2025 van de gemeente Veenendaal.
Notitie
Gemeente Soest
2013
Inventarisatie projecten ter bevordering van de verkeerveiligheid voor het langzaam verkeer. Deze beleidsnotitie bevat een uitwerking van de eerste fase van de modelaanpak veilig fietsen van de gemeente Soest.
Beleidsnota
Gemeente Veenendaal , DHV B.V.
2012
Op weg naar een duurzame en integrale verbetering van de verkeersveiligheid in Veenendaal
Notitie
Gemeente Houten
2014
Beleidsnota
Jelger de Haas en Petra van Ingen , Gemeente Houten
2011
Verkeersveiligheidsplan van de gemeente Houten voor de periode 2011-2015.