Kenniscentrum voor fietsbeleid
Ga naar gemeente:

Provincie Zeeland

  Nog niet bekend

 Maakt geen aanpak

 Start binnenkort met maken aanpak

 Werkt momenteel aan het opstellen van een aanpak 

 Gaat binnenkort bestaand plan actualiseren/versterken

 Aanpak is gereed

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ)
Tel: (0118) 63 12 17
E-mail: rovz@zeeland.nl
Internet: www.rovz.nl

Contactpersoon:
Wieteke Wolterbeek, Beleidsmedewerker Verkeersveiligheid, w.wolterbeek@zeeland.nl, 0118-631068

Plannen uit de provincie Zeeland

Kaart
Gemeente Middelburg
2013
Fietsnetwerk van de gemeente Middelburg in kaart gebracht.
Beleidsnota
C. Meijboom, Gemeente Tholen , Gemeente Tholen
2008
In dit Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) wordt het beleid op het gebied van verkeer en vervoer in de gemeente Tholen aangegeven voor de komende jaren (2009 - 2018). Er dient een breed gedragen visie ontwikkeld te worden op het verkeer en vervoer in de gemeente.
Beleidsnota
Gemeente Veere
2015
Lokale aanpak veilig fietsen van de gemeente Veere - Maatregelen en planning
Bestand
Gemeente Middelburg
2016
Het eindrapport lokale aanpak veilig fietsen van de gemeente Middelburg. Directe aanleiding hiertoe is een op nationaal niveau geconstateerde toename in ongevallen met fietsers.