Platform Veilig fietsen

Een actualisatie van de ontwerprichtlijnen en -aanbevelingen voor fietspaden op basis van de nieuwe

 • Soort:Project
 • Datum:12-09-2018
 • Opdrachtgever:CROW-Fietsberaad
 • Opdrachtnemer:Royal HaskoningDHV
 • Startdatum:1-6-2018 13:59:49
 • Status:Lopend
 • Contactpersoon:Robert Hulshof
 • Verwacht(e) eindproduct(en):CROW-Fietsberaad-notitie
Geactualiseerde aanbevelingen voor het ontwerp van fietspaden.

 • CROW-Fietsberaad is een project opgestart met de werktitel ‘Richtlijnen voor het fietspad van de toekomst’. Het doel van dat project is om alle beschikbare (of in ontwikkeling zijnde) kennis vanuit verschillende initiatieven te vertalen naar (geactualiseerde) aanbevelingen voor het ontwerp van fietspaden.

  CROW-Fietsberaad is een project opgestart met de werktitel ‘Richtlijnen voor het fietspad van de toekomst’. Het doel van dat project is om alle beschikbare (of in ontwikkeling zijnde) kennis vanuit verschillende initiatieven te vertalen naar (geactualiseerde) aanbevelingen voor het ontwerp van fietspaden. Denk hierbij o.a. aan de pilots die zijn (of worden) uitgevoerd met nieuwe type markering. Zie het vooral ook als een vervolg op CROW-publicatie 'Bouwstenen voor een comfortabel en vergevingsgezind fietspad' dat eindigde met algemene ontwerpprincipes.
   
  De huidige projectvraag richt zich op:
  - het ontwerp op wegvakniveau (kruispunten vooralsnog even buiten beschouwing)
  - solitaire en vrijliggende fietspaden
  - in één of twee richtingen bereden
  - zowel binnen als buiten de kom
  - voor het hele pallet van fietspaden: basisnetwerk, hoofdfietsroutes en snelle fietsroutes.
   
  De eindresultaten van het project worden opgenomen in een CROW-Fietsberaad-notitie met daarin:
  - een overzicht van relevante conclusies uit onderzoeken en pilots;
  - voorlopige ontwerpaanbevelingen voor het fietspad van de toekomst;
  - onderzoeksvragen voor 2019 die in dit project onbeantwoord zijn gebleven.
   

Relevantie

Scroll naar boven