Zoekresultaten

6657 resultaten
Eerste Vorige
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
... Volgende Laatste
Nationaal Toekomstbeeld Fiets: De Fiets prominent op de Nationale agenda
Rijk en regio’s hebben afgesproken in 2021 regionale Fietsnetwerkplannen op te stellen die samen optellen tot een Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Dit beoogt een landelijk dekkend netwerk van fietsinfrastructuur te realiseren dat een effectief en vanzelfsprekend alternatief vormt naast de netwerken voor wegen en spoor.
Stallingstekort bij stations moet over 5 jaar zijn weggewerkt
De komende vijf jaar worden er 100.000 stallingsplekken bijgebouwd. Staatssecretaris van Veldhoven heeft daartoe 63 plannen uitgekozen. Bij 46 gaat de schop in de grond, bij 17 start een studie naar het beste ontwerp.
Nationaal Toekomstbeeld Fiets: De Fiets prominent op de Nationale agenda
Rijk en regio’s hebben afgesproken in 2021 regionale Fietsnetwerkplannen op te stellen die samen optellen tot een Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Dit beoogt een landelijk dekkend netwerk van fietsinfrastructuur te realiseren dat een effectief en vanzelfsprekend alternatief vormt naast de netwerken voor wegen en spoor.
OV-Knooppunten & Fiets - Doorsnede van de 'fiets+OV' opgaves richting 2040
In het kader van OV Toekomstbeeld 2040 zijn in de eerste helft van 2020 verdiepingsstudies uitgevoerd op knooppunten naar de opgaven bij de benodigde knooppuntontwikkeling. Het gaat om verschillende categorieën knooppunten, met en zonder station.
Fietsprioriteit via een app bij verkeerslichten hoeft weinig last te geven voor het overige verkeer
In verschillende steden werkt het al dat fietsers via een app prioriteit bij verkeerslichten krijgen. Het ziet er naar uit dat dit niet ten koste hoeft te gaan van de doorstroming van het overige verkeer.
Micromobiliteit, disruptie met grote gevolgen?
Met deze position paper initiëren CROW en Connekt de dialoog met publieke en private partijen. Vervolgens willen de organisaties komen tot een kennisagenda en een aantal producten definiëren ter ondersteuning van beleid op het gebied van micromobiliteit.
OV-Knooppunten & Fiets - Doorsnede van de 'fiets+OV' opgaves richting 2040
In het kader van OV Toekomstbeeld 2040 zijn in de eerste helft van 2020 verdiepingsstudies uitgevoerd op knooppunten naar de opgaven bij de benodigde knooppuntontwikkeling. Het gaat om verschillende categorieën knooppunten, met en zonder station.
OV-Knooppunten & Fiets - Doorsnede van de 'fiets+OV' opgaves richting 2040
In het kader van OV Toekomstbeeld 2040 zijn in de eerste helft van 2020 verdiepingsstudies uitgevoerd op knooppunten naar de opgaven bij de benodigde knooppuntontwikkeling. Het gaat om verschillende categorieën knooppunten, met en zonder station.
Monitor Stedelijke Mobiliteit - Maak Samen Ruimte
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben CROW en Goudappel Coffeng dit rapport geschreven over mobiliteitsontwikkelingen & de kwalitatieve evaluatie van de maatregelen in de 1,5 meter samenleving.
Zwolle opent nieuwe grote ondergrondse fietsenstalling
Vanaf 4 december 2020 heeft Zwolle er een nieuwe grote ondergrondse fietsenstalling bij voor 5.800 fietsen: Fietsenstalling Stationsplein. De Zwolse fietsenstalling is daarmee één van de grootste stallingen in Nederland.
Eerste Vorige
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
... Volgende Laatste
Scroll naar boven