Disclaimer

Stichting CROW kan geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens aanvaarden. Deze gegevens:
  • omvatten uitsluitend informatie van algemene aard die niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is
  • zijn niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt
  • zijn soms gekoppeld aan externe sites waarover stichting CROW geen zeggenschap heeft en waarvoor de stichting CROW geen verantwoordelijkheid draagt
  • vormen geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen)
Wij wijzen u erop dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat online beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt.

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn. Wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed.

Stichting CROW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen. Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van stichting CROW te beperken in strijd met de in de toepasselijke wetgeving vervatte vereisten, noch haar aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan CROW. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CROW is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of diensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Toestemming kunt u vragen via onze klantenservice.

 

Disclaimer Nieuwsberichten CROW-Fietsberaad en sociale media

CROW-Fietsberaad is een onafhankelijk kenniscentrum gericht op fietsprofessionals die zich bezighouden met maatschappelijke opgaven waarin het thema fiets een belangrijke rol speelt. Naast het ontwikkelen, verspreiden en uitwisselen van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid delen we ook berichten met betrekking tot actuele ontwikkelingen binnen het domein. Dit doen we via nieuwsberichten op de website van CROW-Fietsberaad, Platform Veilig Fietsen en via berichten op onze socialmediakanalen.
 
We vinden het als onafhankelijke partij belangrijk dat je in onze berichtgeving wordt meegenomen in het volledige discours binnen het domein waarin we actief zijn. Zo berichten we over onderzoeken van gerenommeerde onderzoeksbureaus en (academische) kennisinstituten. Maar we schenken ook aandacht aan de inspanningen van belangenverenigingen of aan relevante ontwikkelingen bij en inzichten van commerciële (markt)partijen. Zo worden de onderzoeken, richtlijnen en aanbevelingen op ons platform in een brede maatschappelijke context geplaatst, waardoor fietsprofessionals weloverwogen beleidskeuzes kunnen maken.
 
Als CROW-Fietsberaad geven we geen inhoudelijk commentaar op deze berichten. Ook reageren we niet inhoudelijk op reacties op deze berichten. Dit geldt zowel voor social media als voor onze webplatformen. We verspreiden de actualiteiten, maar we zijn niet de eigenaar van de actualiteiten.
 
Het is aan de community fietsprofessionals in Nederland om de ontwikkelingen en onderzoeken uit deze berichtgeving te beoordelen op waarde. Dit kan door deze met elkaar op social media te bediscussiëren. Als CROW-Fietsberaad faciliteren we bovendien ook zelf discussiemomenten. Je kan jouw stem laten horen door deel te nemen aan 1 van de vele kenniscafés die we als CROW-Fietsberaad gedurende het jaar organiseren. Tijdens zo’n kenniscafé komen fietsprofessionals bijeen om elkaar bij te praten over actuele ontwikkelingen, praktische inzichten te delen en met elkaar hierover de discussie aan te gaan.
 
Scroll naar boven