Platform Veilig fietsen

Fietsers in de voorrang op kruispunten

 • Soort:Project
 • Datum:12-09-2018
 • Opdrachtgever:CROW-Fietsberaad
 • Opdrachtnemer:Nog niet bekend
 • Startdatum:1-10-2018 14:15:27
 • Status:Nog niet gestart
 • Contactpersoon:Robert Hulshof
 • Verwacht(e) eindproduct(en):CROW-Fietsberaad-notitie
Kennis op het gebied van voorrang voor fietsers bij gebiedsontsluitingswegen.

 • Project gericht op kennisontwikkeling op het gebied van kruispunten tussen hoofdfietsroutes en gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom, waar fietsers in de voorrang kunnen oversteken.

  Bij een kruispunt tussen een hoofdfietsroute en een gebiedsontsluitingsweg wordt in de ideale situatie gekozen voor een ongelijkvloerse oplossing. Mocht dat niet mogelijk zijn kan men volgens CROW binnen de bebouwde kom als alternatief een oplossing kiezen met een fietsrotonde, welke in de gemeente Zwolle is toegepast. Andere manieren om de fietsoversteek bij het kruisen van een gebiedsontsluitingsweg in de voorrang te leggen worden, door het ontbreken van kennis en goede voorbeelden, in de CROW-publicaties afgeraden.
   
  Bij hoofdfietsroutes en snelle fietsroutes worden echter hoge eisen gesteld aan comfort en doorstroming, en wordt soms vanuit het fietsbeleid besloten om de fietsers wel in de voorrang te zetten. En afhankelijk van de intensiteiten, het oprijzicht, aanvullende maatregelen en het verwachtingspatroon van het gemotoriseerde verkeer wordt dat in de praktijk ook toegepast door wegbeheerders. Dit zien we vooral bij gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom met lage intensiteiten of grijze wegen. CROW krijgt echter signalen dat deze voorrangskruispunten niet altijd leiden tot verkeersveilige situaties. Integendeel, dergelijke knelpunten komen regelmatig aan de orde in de ‘ontwerperscafés Fietsvoorzieningen’. Ook zijn praktijkvoorbeelden bekend waarbij uiteindelijk de voorrang weer is omgedraaid (recent voorbeeld is de kruising van de Zernike-route met de Eikenlaan te Groningen).
   
  In 2017 heeft CROW-Fietsberaad in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Goudappel Coffeng een project uitgevoerd over dergelijke kruispunten waarbij de focus is gezet op situaties met fietsers uit de voorrang. Ook voor deze situaties was sprake van een kennisbehoefte: de huidige richtlijnen m.b.t. tot fietsers uit de voorrang zijn beperkt. Betrokken wegbeheerders (gemeenten en provincies) hebben in dat project echter aangegeven dat ze vanuit fietsvriendelijk beleid ook behoefte hebben aan kennis over kruispunten waar fietsers voorrang hebben. Daar is nog nauwelijks kennis over ontwikkeld en daar gaat dit project in voorzien.
   
  Het doel van het project is om voor de kruispunten tussen hoofdfietsroutes en gebiedsontsluitingswegen, waar fietsers in de voorrang mogen oversteken, de ontwerpers handvatten te geven om te zorgen voor een veilige inrichting en vormgeving van deze kruispunten.
   

Relevantie

Scroll naar boven