Innovaties Fietsparkeren

OV-Knooppunten & Fiets - Doorsnede van de 'fiets+OV' opgaves richting 2040

 • Soort:Onderzoeksrapporten
 • Auteur:TRACK Landscapes
 • Uitgever:Tour de Force
 • Datum:25-11-2020
 • Opdrachtgever:Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
In het kader van OV Toekomstbeeld 2040 zijn in de eerste helft van 2020 verdiepingsstudies uitgevoerd op knooppunten naar de opgaven bij de benodigde knooppuntontwikkeling. Het gaat om verschillende categorieën knooppunten, met en zonder station.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Ketens en knopen

  In het kader van OV Toekomstbeeld 2040 zijn in de eerste helft van 2020 verdiepingsstudies uitgevoerd op knooppunten naar de opgaven bij de benodigde knooppuntontwikkeling. Het gaat om verschillende categorieën knooppunten, met en zonder station. Het huidige mobiliteitssysteem bestaat voornamelijk uit gescheiden netwerken voor OV, auto en/of fiets en lopen. Verdere integratie van deze netwerken is in de toekomst gewenst om de toenemende mobiliteitsvraag op te kunnen vangen. Het faciliteren van de multimodale deur tot deur reis en een goede inrichting op en rondom OV knooppunten is daarvoor noodzakelijk. Om uiteen te zetten welke acties dit vereist, is het traject ‘werkstroom ketens & knopen’ georganiseerd. Hiervoor is een handelingsperspectief opgesteld. Met dit instrument kan het integraal functioneren van de huidige en toekomstige OV-knoop in zijn omgeving worden onderzocht.


  De fiets

  Bij deze inventarisatie bleek de meest genoemde opgave het uitbreiden van stallingvoorzieningen voor mensen die de fiets als voor- en/of natransport van de trein gebruiken. Dit is een belangrijke opgave om de groei van het gebruik van de fiets-OVcombinatie te kunnen faciliteren, maar er bleken ook diverse andere typen fiets+OV opgaves te spelen. Om beter inzicht te krijgen in de landelijke fiets+OV opgaven bleek een nadere analyse gewenst bij de verschillende categorieën knooppunten. Het voornaamste doel van deze analyse is de huidige positie van de fiets op de OV-knooppunten te bepalen en de opgaven die er zijn voor 2040, gezien de verwachte ontwikkeling van de ketenreizen.


  Fietsparkeren

  Dit onderzoek is tevens een opmaat voor de ‘uitvoering bestuursakkoord fietsparkeren bij stations’. De werkgroep UBF geeft daar vorm aan, en neemt dit onderzoek mee als (onafhankelijk) advies voor de uitvoeringsrichtingen. Het vormt een basis voor het uiteenzetten van de investeringen die nodig zijn richting 2040, niet alleen rond het thema ‘fietsparkeren’ maar juist ook de verschillende andere fietsthema’s die rond fiets+OV spelen. De opdrachtgever van deze opdracht is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het onderzoek is uitgevoerd door Track-landscapes.


  Ontwerpende blik

  De fietsopgaven kunnen thematisch uiteengezet worden, maar vaak vereisen ze ook ruimtelijke ingrepen in de omgeving van de OV-knooppunten. De fiets-vormgeving van de knooppunten van de verdiepingstudies is ruimtelijk geanalyseerd, en waar nodig zijn een aantal opgaven visueel gemaakt door middel van (schets)ontwerpen.

Relevantie

Terug naar 'Kennis'
Submenu openen

Kennisdocumenten_detail

Scroll naar boven