Platform Veilig fietsen

DV3 – Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030

 • Soort:Onderzoeksrapport
 • Datum:25-04-2018
De systematische aanpak van verkeersonveiligheid

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • DV3 - Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030&' is de tweede actualisering van de systematische aanpak van verkeersonveiligheid zoals ons land die sinds de jaren negentig kent. In 2005 werd de visie voor het eerst geactualiseerd. Daarin was aandacht voor alle elementen van effectief verkeersveiligheidsbeleid en werden voor het eerst de veiligheidsprincipes vernieuwd. Voor deze nieuwe actualisering van de visie zijn de huidige verkeersveiligheidsproblemen en verwachte ontwikk
  De visie Duurzaam Veilig is een door vele verkeersveiligheidsprofessionals gedeeld beeld van de optimale aanpak om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren. Een duurzaam veilig wegverkeer voorkomt doden, ernstig verkeersgewonden en blijvend letsel door onderliggende risico’s van het gehele verkeerssysteem systematisch terug te dringen. Centraal staat daarbij ‘de menselijke maat’: door uit te gaan van behoeften, competenties, beperkingen en kwetsbaarheid van mensen kan het verkeerssysteem op een realistische wijze maximaal veilig worden uitgewerkt.
  Dit rapport beschrijft in het kort een herijking van de visie die in de jaren negentig werd ontwikkeld,
  vervolgens op grote schaal werd geïmplementeerd in Nederland, en twaalf en een half jaar geleden voor het eerst werd geactualiseerd. Deze derde versie ‘Duurzaam Veilig Wegverkeer’ – kortweg DV3 – kent de volgende vernieuwingen:
  • De verkeersveiligheidsprincipes zijn deels nieuw, deels vernieuwd en bieden – onder voorwaarden – ook ruimte voor maatwerkoplossingen.
  • Drie van de vijf principes zijn ontwerpprincipes:
  (1) FUNCTIONALITEIT van wegen
  (2) (BIO)MECHANICA: afstemming van snelheid, richting, massa, afmetingen en bescherming van
  verkeersdeelnemers
  (3) PSYCHOLOGICA: afstemming van verkeersomgeving en competenties van verkeersdeelnemers
  • De andere twee principes zijn organisatieprincipes:
  (4) effectief belegde VERANTWOORDELIJKHEID
  (5) LEREN en INNOVEREN in het verkeerssysteem
  • Bij de ontwerpprincipes vormen de kwetsbare vervoerswijzen (vooral voetgangers en fietsers) en de competenties van oudere verkeersdeelnemers explicieter de norm.
  • DV3 heeft meer aandacht voor fietsongevallen zonder betrokkenheid van gemotoriseerd verkeer.
  • Verantwoordelijkheid krijgt meer nadruk als het gaat om de rol en mogelijkheden van betrokken actoren bij het realiseren van een inherent veilig verkeer.
  • DV3 bepleit diepgaande analyse van alle dodelijke ongevallen in het wegverkeer om lessen te kunnen trekken uit wat er nog misgaat.
  • DV3 werkt proactief en risicogestuurd door naast ongevallen ook risicofactoren als veiligheidsindicator in te zetten en te beïnvloeden.
  Het doel is om volgens DV3 systematisch te werken aan maximale verkeersveiligheid voor iedereen, met een slachtoffervrij verkeerssysteem als ultieme ambitie. Anders gezegd: iedere verkeersdeelnemer – van het schoolgaande kind, de forens en de zakelijke rijder tot de actieve oudere – komt weer veilig thuis!

   

Relevantie

Scroll naar boven