Platform Veilig fietsen

Snelfietsroutes in Overijssel

 • Soort:Project
 • Datum:23-08-2019
 • Opdrachtgever:Provincie Overijssel
 • Status:Lopend
De fietser ondersteunen vanuit een integrale benadering.

 • De rol en positie van de fiets (gebruiker) in de samenleving en het mobiliteitssysteem verandert sterk en neemt toe. Oorzaken zijn o.a. de technologische ontwikkelingen (e-fiets), de tanende houdbaarheid van het openbaar (bus)vervoersysteem en de ruimtelijke ontwikkelingen in de (stedelijke) gebieden.

  Met dit in het achterhoofd wil de provincie Overijssel de fietsgebruiker verder ondersteunen vanuit een integrale benadering (bekijk hier de integrale netwerkvisie).
   
  Een integrale benadering betekent dat er bij de uitwerking aandacht is voor de bereikbaarheid van economische gebieden, de fietsonveiligheid, duurzaamheid, leefbaarheid, vrijetijd, etc.
   
  De afgelopen jaren is er vanuit diverse mobiliteitsinvalshoeken gewerkt aan de realisatie van fietsprojecten in de provincie. Zo is de provincie onder meer bezig geweest met snelfietsroutes en fietssnelwegen zoals de F35 (bekijk hier de website, en hier het masterplan).
   
  Kernnet
  In een vorige fase is een kernnet fiets vastgesteld (ca 4500km) daarnaast is gewerkt aan ontwerpprincipes en een eerste kosteninschatting gemaakt van ca 1100 km fietsroutes. Dit onderzoek is uitgevoerd door Movares (bekijk het onderzoek hier) Na een prioritering en beschouwing van de samenhang met het OV en autonetwerk is hiervan een gewenst beeld met regionale routes van gemaakt (300km). (Bekijk hier de prioritering van het kernnet fiets). Er wordt nu gewerkt aan de uitwerking van deze regionale routes.
   
  De plannen voor de  snelfietsroute tussen Zwolle-Dalfsen zijn al gevorderd (bekijk hier de documenten: ontwerp, raadsvoorstel en de ontwerpwijzer). Ook is hier een succesvolle koppeling gelegd tussen  fietsmaatregelen en een ander ruimtelijk project.   
   Dit project hangt samen met de route Zwolle-Dalfsen-Ommen-Hardenberg.

  Bekijk hier de status nationale fietsroutes.

Relevantie

Scroll naar boven