Platform Veilig fietsen

 

Enkelvoudige fietsongevallen

Sinds 2011 stijgt het aantal enkelvoudige fietsongevallen significant, zowel de eenzijdige fietsongevallen (+16%) als de overige enkelvoudige fietsongevallen (+65%). Bij enkelvoudige fietsongevallen is er sprake van een val zonder botsing met een andere verkeersdeelnemer, zoals uitglijden of een ongeval tijdens op- en afstappen. Reden voor het ministerie van IenW om enkelvoudige fietsongevallen één van de vier beleidspijlers te maken.

 
Scroll naar boven