Platform Veilig fietsen

 

Drukte op het fietspad

De drukte en samenstelling van het verkeer op het fietspad verandert. In veel steden loopt het fietsgebruik steeds verder op en dat zal door de stedelijke verdichting en de groei van de steden alsmaar toenemen. Buiten de bebouwde kom leiden ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van doorfietsroutes en de toename van recreatief fietsverkeer, ook tot drukkere fietspaden. Reden voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om Drukte op het fietspad één van de vier beleidspijlers te maken.

 
Scroll naar boven