Tour de Force

Organisatie

Tour de Force is een krachtige samenwerking tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor een sterker fietsbeleid in Nederland.

Het initiatief ontstond in 2015 toen men in Utrecht volop bezig was met de voorbereidingen van de start van de Tour de France. De naam ‘Tour de Force’ is hiervan afgeleid.

De parallel met de wielerwereld is doorgetrokken in de naamgeving van de teams binnen de organisatie. Tour de Force bestaat uit de Tourleiding, het Tourbureau en de Ploegleiders. Het Programmamanagement zorgt voor de organisatie van het netwerk en de verbinding met de partners.

Missie en rollen

Tour de Force heeft een duidelijk doel: de fiets in Nederland verder brengen. Door meer mensen vaker te laten fietsen, en dat op een veilige manier.
Het ultieme doel van Tour de Force is echter breder en diepgaander: bijdragen aan een samenleving die bereikbaar, duurzaam en gezond is. Door de focus te leggen op het promoten van fietsen als een veilig en toegankelijk vervoermiddel streeft Tour de Force naar een positieve impact op de maatschappij.
Tour de Force bereikt op verschillende manieren haar doelen:​
  • Agendasetting: de belangen van de fiets onder de aandacht brengen;
  • Netwerkorganisatie: partijen samenbrengen die zich voor de fiets inzetten of aan een van de maatschappelijke opgaven werken;
  • Facilitator: het inspireren van partijen en samen acties en onderzoeken uitvoeren die de fiets verder helpen.
Scroll naar boven