Tour de Force

Toekomstbeeld Fiets

De komende tien jaar moet extra worden ingezet op de fiets om Nederland mobiel, leefbaar en gezond te houden. Daarvoor is een forse ontwikkeling nodig van de fietsnetwerken, fietsparkeren en fietsstimulering. Hier zet Tour de Force zich voor in.

Door te investeren in fietsnetwerken, fietsenstallingen en fietsstimulering gaat de fiets maximaal bijdragen aan het oplossen van uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld woningbouw, bereikbaarheid en gezondheid.

 

Nationaal Toekomstbeeld Fiets

In 2023 heeft Tour de Force het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) opgesteld om als Rijk, provincies, vervoerregio’s en gemeenten samen met de maatschappelijke partners het fietsverkeer in Nederland een krachtige impuls te geven.
Het NTF is gebaseerd op de toekomstige ruimtelijke inrichting en de regionale fietsplannen en beschrijft op welke manier de fiets kan bijdragen aan de ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Ook schetst het NTF een gezamenlijk toekomstbeeld tot 2040 en brengt in kaart welke investeringen nodig zijn om het fietsgebruik de noodzakelijke krachtige impuls te geven. Bovendien geeft het NTF aan hoe de samenwerking eruit moet zien. Door goed samen te werken, kunnen én moeten betrokken partijen het fietsgebruik in Nederland daadwerkelijk naar een hoger plan tillen.

Het NTF is een product van Tour de Force en opgesteld in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen.
Bekijk hier het Nationaal Toekomstbeeld Fiets:
Scroll naar boven