Tour de Force

Uitvoeringsprogramma Tour de Force

De activiteiten van Tour de Force worden bepaald door de partners in het netwerk. Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets is de visie van waaruit zij samenwerken. De activiteiten worden jaarlijks uitgewerkt in een werkprogramma.

In het werkprogramma staat hoe Tour de Force samen met haar partners acties uitvoert vanuit de drie pijlers die opgenomen zijn in het Nationaal Toekomstbeeld fiets.

  1. Fietsnetwerk;
  2. Fietsparkeren;
  3. Fietsstimulering.
Klik hier voor het werkprogramma 2024.

Fietsnetwerk

Een goed fietsnetwerk maakt belangrijke bestemmingen bereikbaar via vindbare routes, veilige verbindingen en met voldoende capaciteit. Dit gaat om bestemmingen zoals OV-knooppunten, winkelcentra, werklocaties, onderwijsvoorzieningen en sportlocaties. Daarnaast biedt het landelijk gebied aantrekkelijke ruimte voor de recreatieve en sportieve fietser. De fiets is namelijk meer dan alleen een vervoermiddel, het is ook een laagdrempelig en veelgebruikt middel om te sporten en te recreëren. Om de potentie van de fiets in te benutten, moeten routes worden verbeterd, schakels worden toegevoegd, en barrières worden weggenomen. Het thema ‘Fietsnetwerk’ focust zich op de vraag hoe een goed fietsnetwerk in Nederland eruit moet zien en hoe dat vorm kan krijgen. Hierbij kijken we niet alleen naar het fysieke netwerk, maar ook naar de ervaring van de gebruikers. Deze kennis delen we vervolgens met het netwerk.

Saskia Zwiers
s.zwiers@provinciegroningen.nl

Fietsparkeren

Een fietsrit begint en eindigt altijd met een geparkeerde fiets. Alleen als dit goed, veilig en aantrekkelijk kan is de kans groot dat je ook daadwerkelijk gaat fietsen. Het goed organiseren van fietsparkeren verdient daarom aandacht. Niet alleen overheden en fietsbezitters, maar ook ontwikkelaars en ontwerpers hebben daar een belangrijke rol in. Het thema fietsparkeren besteedt aandacht aan de waarde, waardering, ontwerpopgave en bekostiging van voldoende, passende en kwalitatieve fietsparkeervoorzieningen. Met de producten die we opleveren en de acties die we organiseren, geven we alle betrokken partijen inzichten om hun onderdeel in de keten (nog) beter te organiseren en het parkeren voor de fietser goed te regelen.

Ronald van der Weerd (ad interim)
ronald.vanderweerd@crow.nl

Fietsstimulering

Fietsen is een goede gewoonte. Goede gewoontes aanleren gaat niet vanzelf, een stimulans helpt daarbij. Zo helpen fietsstimuleringsmaatregelen om meer mensen te laten fietsen. Door fietsstimulering wordt de grote potentie van de fiets beter benut, waardoor fysieke investeringen in de fiets (nog) meer effect hebben. Het thema ‘Fietsstimulering’ kijkt dit jaar naar de effectiviteit van diverse maatregelen. Ook ondersteunen we enkele stimuleringscampagnes en kijken we naar verschillende doelgroepen en reismotieven, zoals werk, school en sport.

Roel Lenoir
roel@3pm.nu
 

Lees hier het werkprogramma 2024


Benieuwd naar eerdere stappen die zijn genomen? Lees hier dan alles over de uitvoeringsprogramma’s van de periode 2020-2023.
Scroll naar boven