Regionale coordinatie van fietsbeleid

Regionale coordinatie van fietsbeleid

Datum: 26-6-2003 13:00
Locatie: Park Plaza, Westplein 50, Utrecht
  • Bijeenkomst voor ambtenaren van provincies, kaderwetgebieden en waterschappen over hun rol in de ontwikkeling en realisering van fietsbeleid. Traditioneel zorgen provincies voor fietsvoorzieningen langs provinciale wegen. Daar zijn in de loop der tijd drie rollen aan toegevoegd: zorgen voor een provinciaal of regionaal fietsroutenetwerk op papier; stimulering van de totstandkoming van dit netwerk; realisering van recreatieve fietsroutes. Met de GDU-decentralisatie kwamen daar feitelijk nog drie nieuwe rollen bij: het subsidieren van gemeentelijke fietsvoorzieningen; het vervullen van een regiefunctie in het (fiets)verkeersbeleid van gemeenten; het stimuleren van gemeenten tot inhoudelijk goed fietsbeleid. In de praktijk kiezen de provincies voor verschillende accenten. Op de bijeenkomst is getracht te komen tot een zekere ordening en weging van het belang van mogelijke rollen, op basis van feiten en argumenten. Daartoe is door het Fietsberaad een notitie opgesteld, waarover op de bijeenkomst is gediscussieerd. Aan de bijeenkomst namen ambtenaren van vier provincies, vier kaderwetgebieden en drie waterschappen deel.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Scroll naar boven