De fiets in netwerkanalyses

De fiets in netwerkanalyses

Datum: 7-12-2006 13:30
Locatie: Meeting Plaza, Utrecht
  • De meeste provincies en stadsregio's hebben in het voorjaar en de zomer van 2006 - samen met o.a. gemeenten en wegbeherende waterschappen - netwerkanalyses gemaakt. De gedachte achter deze netwerkanalyses was en is dat bereikbaarheidsproblemen effectiever aangepakt kunnen worden als het rijkswegennet en het onderliggend wegennet in samenhang bekeken worden en wanneer bij het vinden van oplossingen ook andere vervoerwijzen dan de auto worden betrokken. In diverse netwerkanalyses heeft ook de fiets een rol gekregen. Daarom organiseerde het Fietsberaad op 7 december jl. een themabijeenkomst over de fiets in netwerkanalyses. Vragen die aan de orde kwamen: - Hoe is fietsbeleid in de netwerkanalyses meegenomen? - Hoe is het effect van dat fietsbeleid bepaald? - Welke fietsmaatregelen komen er uit? - Zijn de gebruikte methodes ook te gebruiken voor het opstellen van een GVVP? - Wat is het nut van netwerkanalyses voor fietbeleid? - Hoe nu verder? Op de bijeenkomst zijn drie inleidingen verzorgd: - Henk Tromp, adviseur bij Goudappel Coffeng, vertelde over de gehanteerde methoden en de resultaten van de netwerkanalyses waarbij zij in diverse provincies en kaderwetgebieden betrokken waren. - Peter Smit, hoofd planstudies bij Rijkswaterstaat Utrecht en projectleider van de netwerkanalyse, vertelde over de gekozen aanpak en de uitkomsten in Utrecht. - Karsten ten Heggeler, beleidsadviseur mobiliteit en projectleider netwerkanalyse bij de Regio Twente, vertelde over de netwerkeffecten van een fietssnelweg die Almelo, Hengelo, Enschede en Oldenzaal verbindt. Aan de bijeenkomst namen 20 personen deel; 10 personen vonden de bijeenkomst redelijk nuttig, 10 erg nuttig, 0 nauwelijks zinvol.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Scroll naar boven