Bijeenkomst en excursie Houten Vinex

Bijeenkomst en excursie Houten Vinex

Datum: 28-6-2007 13:00
Locatie: Houten
Ondanks weerstand van stedenbouwers is ook in de nieuwe wijk Houten Vinex het Houtense model toepast. Een viertal sprekers vertelde over de planvorming. Aansluitend een fietsexcursie.
  • Evaluatie Aan de bijeenkomst hebben 22 mensen deelgenomen (naast inleiders en organisatoren). 20 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 15 deelnemers vonden de bijeenkomst erg nuttig voor hun werk, 4 deelnemers vonden hem redelijk nuttig en 1 blanco. De deelnemers gaven gemiddeld het rapportcijfer 8,1 voor de bijeekomst. Aankondiging De gemeente Houten is het voorbeeld van fietsvriendelijke stedenbouw. Vanaf het begin van de planvorming in de jaren zeventig is de fietsstructuur de drager van het verkeerssysteem geweest. Fietsers hebben het alleenrecht op de directe routes naar het centrum; de auto gaat buitenom via de Rondweg. Bij de tweede uitbreidingsopgave, de Vinextaak, heeft Houten de beproefde verkeerskundige principes op een geslaagde manier verpakt in moderne stedenbouw. In deze excursie willen wij u meenemen langs een aantal dilemma’s, waar de stedenbouwers en de verkeerskundigen mee geworsteld hebben tijdens het ontwerpproces. Voorbeelden hiervan zijn het herkenbaar maken van de fietsstructuur, de wens van bewoners om de auto voor de deur te kunnen parkeren versus het autovrij houden van fietsroutes. Alle basis-principes zijn tot stand gekomen na uitvoerig discussie tussen de stedenbouwer, landschapsarchitect en verkeerskundige. In één van de inleidingen geven we daarom ook inzicht in de rol van de gemeente, die dit ontwerpproces in goede banen moest leiden. Het programma ziet er als volgt uit: Margareth Raijmakers (gemeente Houten; seniorprojectleider): het proces van de VINEX (het creatieve proces coördineren en sturen) Rob Derks/Andre de Wilde (Derks Stedebouw): de stedenbouwkundige visie op de fiets in Houten VINEX. Hoe verhoudt moderne stedenbouw zich met de oorspronkelijke uitgangspunten? En hoe kenmerkend is de stedenbouw aan de fietsroutes. Herbert Tiemens (gemeente Houten; verkeerskundige): de fiets in Houten(-VINEX) uitgelicht: verkeersveiligheid en sociale veiligheid, bromfietsen enz. Toon van der Horst (Goudappel Coffeng): een toelichting op de route Discussie deelnemers en inleiders Fietsen door Houten VINEX (wij zorgen natuurlijk voor fietsen).

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Scroll naar boven