De invloed van stedenbouw op fietsgebruik en gezondheid

De invloed van stedenbouw op fietsgebruik en gezondheid

Datum: 2-10-2008 13:30
Locatie: Dienstencentrum Lorech, Hollandsspoor 37, 3994 VT Houten
  • In de VINEX-wijk Houten-Zuid wordt meer gefietst dan in de VINEX-wijk LeidscheRijn-Veldhuizen. Hoe komt dat? Wat betekent het voor de gezondheid van de mensen die er wonen? En waarom is stimulering van fietsgebruik niet vaker een leidend principe voor stedenbouwers? Deze vragen staan centraal op de themabijeenkomst De invloed van stedenbouw op fietsgebruik en gezondheid, die het Fietsberaad samen met de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM) organiseert op 2 oktober a.s. van 13.30 - 17.00 uur in het Dienstencentrum Lorech naast het station Houten-Castellum in Houten-Zuid. Voorafgaand aan de bijeenkomst organiseert de gemeente Houten een fietsexcursie door het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ Houten. Deze excursie is echter volgeboekt.    De agenda van de bijeenkomst ziet er als volgt uit: Hans Nijland van het Nationaal Milieu- en Natuurplanbureau (NMP), de opdrachtgever van het onderzoek, zal meer in het algemeen ingaan op de relatie tussen fietsen en gezondheid. Verder presenteert hij de resultaten van een vergelijkend onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar de relatie tussen stedenbouw, fietsgebruik en gezondheid in de twee VINEX-wijken LeidscheRijn-Veldhuizen en Houten-Zuid. André de Wilde van het bureau Derks Stedebouw zal de stedenbouwkundige structuur van Houten-Zuid in relatie tot fietsgebruik uiteenzetten, waarbij hij ook zal ingaan op het planproces. Stefan Gall, stedenbouwkundige van Atelier Quadrat zal hetzelfde doen voor LeidscheRijn-Veldhuizen. Na de pauze is er uitgebreide discussie tussen de aanwezige deelnemers aan de themabijeenkomst en een panel met daarin de sprekers aangevuld met enkele vertegenwoordigers vanuit de wereld van de bouw (o.v. dhr. Slappendel, directeur Bouwfonds) en de politiek (dhr. Lubberdink, voormalig wethouder Houten). De belangrijkste vraag die aan de orde zal worden gesteld is: hoe komt het dat de stimulering van fietsgebruik niet vaker een leidend principe is bij het ontwerpen van nieuwbouwwijken?
  • Aan de bijeenkomst hebben ruim 70 mensen deelgenomen en aan de excursie ca 35 mensen. 34 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. Iets minder dan de helft van de deelnemers vond de bijeenkomst/excursie erg nuttig voor hun werk, iets meer dan de helft vond het redelijk nuttig en één deelnemer vond het weinig nuttig. De deelnemers gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,5 voor de bijeenkomst een 8,1 voor de excursie.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Terug naar '2008'
Submenu openen

De invloed van stedenbouw op fietsgebruik en gezondheid

Scroll naar boven