Fietsbeleid in de stadsregio s

Fietsbeleid in de stadsregio s

Datum: 13-11-2008 10:30
Locatie: Hotel Mövenpick, Voorburg
Het doel van de bijeenkomst is: elkaar informeren over wat er speelt en onderling kennis en ervaring uitwisselen.
  • Deze bijeenkomst is alleen bestemd voor beleidsmedewerkers van stadsregio's. De bijeenkomst vindt plaats in hotel Mövenpick naast het station in Voorburg. We starten om 10.30 uur en eindigen om 16.00 uur. Het programma bestaat uit drie inleidingen met aansluitend discussie, onderbroken door een lunch en een fietsexcursie. De fietsexcursie voert langs enkele projecten die het Stadsgewest Haaglanden (mede) heeft gefinancierd, zoals nieuwe fietsbruggen over de A4. Uiteraard is er tijdens de lunch en de fietstocht ruim gelegenheid om met collega's uit andere stadsregio’s kennis te maken en kennis uit te wisselen. Het programma ziet er dan als volgt uit: 10.30 Welkom 10.40 Dick de Korte - het fietsbeleid van het Stadsgewest Haaglanden  11.00 Discussie 11.40 Menno van der Woude - de kwaliteit van fietsroutes in kaart gebracht door de Stadsregio Rotterdam 12.00 Discussie 12.40 Lunch 13.20 Fietsexcursie 14.50 Martijn Sargentini - stimulering van stallingsvoorzieningen door de Stadsregio Amsterdam 15.10 Discussie 15.50 Afsluiting - hoe verder? 16.00 Borrel In de ochtend staan we uitvoerig stil bij de realisatie van stadsregionale fietsroutenetwerken. Stadsregio’s ontwerpen deze samen met de gemeenten. In de meeste stadsregio’s is men met de realisering van het netwerk al een heel eind gevorderd. De projecten die nu nog resteren, zijn vaak de lastigere, complexere en duurdere projecten, of de projecten met wat minder prioriteit. Uit een belronde kwamen als discussiepunten naar voren: Hoe ver moet je gaan om deze projecten toch gerealiseerd te krijgen? Blijf je slechts subsidieverlener, doe je zelf de haalbaarheidsstudie maar alvast, ga je het project ook extra subsidiëren (en hoe ver ga je daarin?), of ga je nog verder en meet je jezelf ook de rol aan van trekker / coördinator / opdrachtgever / projectbureau? Zou je het geld dan niet liever besteden aan kwaliteitsverbetering op het bestaande net? En als je inderdaad inzet op kwaliteitsverbetering: hoe breng je de kwaliteit van bestaande fietsroutes dan in kaart en welke eisen stel je daar dan aan?  In de middag gaan we in op de subsidiëring van fietsparkeervoorzieningen bij OV-haltes en in steden. Alle stadsregio’s houden zich daarmee bezig. Het kan dan gaan om stallingsvoorzieningen bij 4 typen bestemmingen:  busstations en drukkere bushaltes (klemmen, kluizen, stallingen) NS-stations (partner in Ruimte voor de Fiets) binnensteden (onbewaakt, bewaakt, gratis bewaakt) P&R-terreinen en transferia (Park & Bike)  Geen enkele stadsregio houdt zich echter met alle vier typen bezig, maar wel met wisselende combinaties. Men is wel benieuwd naar de motivatie van gemaakte keuzen hierin door de anderen en naar de wijze waarop stadsregio’s daar in de praktijk invulling aan geven. Ook hier speelt de vraag welke rol je jezelf aanmeet, c.q. hoe ver je wil gaan: slechts mede-subsidiegever of ook initiatiefnemer of zelfs trekker? En of je het geld uitgeeft aan een enkele hele dure voorziening of juist aan vele kleinere. Plus hoe ver je gaat in de financiering: met welk subsidiepercentage? Tenslotte zijn diverse stadsregio’s benieuwd naar mogelijke ervaringen van anderen met innovatieve stallingsconcepten (Bikedispenser, Lock’n Go, e.d.) en met bredere inzet van de OV-fiets. Aan het einde van de bijeenkomst staan we samen stil bij de vraag of - en zo ja: in welke vorm - er behoefte bestaat aan vaker bij elkaar komen.
  • Alle stadsregio's waren vertegenwoordigd tijdens de bijeenkomst.  10 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 7 Deelnemers vonden de bijeenkomst erg nuttig voor hun werk, en 3 vonden het redelijk nuttig. De deelnemers gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,8 voor de bijeenkomst.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Scroll naar boven