Voorkomen van barrieres voor fietsers

Voorkomen van barrieres voor fietsers

Datum: 14-2-2008 14:00
Locatie: Jaarbeurs Utrecht
Snelwegen, rondwegen en provinciale wegen kunnen het fietsverkeer ernstig belemmeren. Tijdens deze bijeenkomst staat de vraag centraal hoe gemeenten deze barrières kunnen voorkomen.
  • Evaluatie Aan de bijeenkomst hebben ruim 50 mensen deelgenomen. 42 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 15 deelnemers vonden de bijeenkomst erg nuttig voor hun werk, 27 deelnemers vonden hem redelijk nuttig en 0 weinig nuttig. De deelnemers gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,1 voor de bijeenkomst. ProgrammaIn opdracht van het Fietsberaad brengt de Grontmij momenteel vijf (weg)projecten in beeld, waarin de barrièrewerking voor fietsers een discussiepunt is geweest. Op welke manier heeft men geprobeerd extra barrières te voorkomen? Hoe verliep de samenwerking tussen gemeenteambtenaren en relatief 'machtige' instituten als ProRail, Rijkswaterstaat en provincies? Op de themabijeenkomst zullen de cases en de conclusies gepresenteerd worden. Tevens is er aandacht voor de ervaringen van het Wandel- en Fietsplatform met het opheffen van spoorwegovergangen. Zie ook www.overbruginfra.nl.  Het programma ziet als als volgt uit: Aanvang: 14.00 uur Tonnie Roelofs (Grontmij) geeft een overzicht van de vijf projecten die in beeld gebracht zijn. Het betreft rondwegen bij Wesepe en Weerselo, aanleg van de N50 bij Kampen, de bouw van het nieuwe stadsdeel Vathorst bij Amersfoort en verhoging van de maximum snelheid op N61 in Zeeland. Eric Nijland (Landelijk Fietsplatform) over het project ‘Infrastructurele barrièrevorming - recreatie’ en de planprocessen rond de opheffing van spoorwegovergangen in de spoordriehoek Den Bosch-Boxtel-Tilburg. Jaap Schipper (provincie Overijssel) gaat getailleerder in op de plannen voor de rondweg Wesepe. Wat waren de beleidsuitgangpunten van de provincie ten aanzien van barrièrevorming? Wat zijn de gevolgen voor fietsers? Waarom is een fietstunnel toegevoegd aan de plannen? Na pauze is volop gelegenheid tot discussie en vragen. Einde om 16.30 uur, met daarna gelegenheid om een borrel te drinken.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Scroll naar boven