Stakeholder bijeenkomst The Netherlands Cycling Embassy

Stakeholder bijeenkomst The Netherlands Cycling Embassy

Datum: 15-12-2010 15:00
Locatie: Het Polmanshuis, Zuilenzaal. Keistraat 2, Utrecht
Op 15 december willen we samen met u kijken of er support en intentie is voor de vorming van The Netherlands Cycling Embassy.
  • Nederland is onbetwist fietsland nummer 1 in de wereld. Dat biedt grote mogelijkheden in het buitenland, niet alleen voor overheid en bedrijfsleven, maar ook voor consultants en industrie. Het buitenland wil wel: Er gaat bijna geen conferentie over (duurzame) mobiliteit voorbij of Nederlandse experts worden gevraagd en elke zichzelf respecterende stad heeft één of meerdere Dutch bike shops. Maar wil Nederland er echt voor gaan om zijn voorsprong uit te buiten? Het idee is nu ontstaan om de krachten van industrie, adviesbureaus, overheden, belangenorganisaties en wetenschap te bundelen, zodat het gezamenlijke product veel meer wordt dan de som der delen: The Netherlands Cycling Embassy. Voorbeeld is de Danish Cycling Embassy, waar overheden, NGO’s, adviesbureaus, industrie en wetenschap al succesvol samenwerken. Maar ook de motie, die door de nieuwe Tweede Kamer is aangenomen, om prioriteit te geven aan internationale expertise omtrent het fietsen, geeft het momentum weer. Op 15 december gaan we met betrokken en geïnteresseerde partijen kijken of het lukt om de krachten binnen de Nederlandse fietswereld naar het buitenland te bundelen. Om zo de kansen die er voor Nederland liggen nog beter te benutten. Dit doen we tijdens de stakeholdersdag voor de vorming van The Netherlands Cycling Embassy In de prospectus zijn de huidige ideeën voor deze Embassy beschreven. Tijdens de stakeholdersdag willen we ook graag uw ideeën daarin integreren. De stakeholdersdag wordt gehouden in Het Polmanshuis, Zuilenzaal Keistraat 2, Utrecht 15 december van 15.00-17.15 uur Programma 15.00 Opening door de dagvoorzitter, Hugo van der Steenhoven, directeur Fietsersbond 15.05 Wethouder Frits Lintmeijer van Utrecht 15.15 Hans Voerknecht , Fietsberaad Internationaal: Positie, kansen en werkwijze van de Cycling Embassy 15.30 Lise Bjørg Pedersen, Danish Cyclist Federation, directeur Danish Cycling Embassy: Hoe werkt de Danish Cycling Embassy, waarom doen partijen mee en wat zijn de resultaten? 15.50 I-ce en The Netherlands Cycling Embassy, Roelof Wittink 15.55 De Fietsersbond en The Netherlands Cycling Embassy, Hugo van der Steenhoven 16.00 Branding van Nederlandse producten in het buitenland, EVD 16.15 Vragen, suggesties vanuit de zaal 16.45 Inventarisatie van draagvlak en vervolgstappen voor The Netherlands Cycling Embassy 17.15 Sluiting en borrel Wij hopen op uw deelname en uw bijdrage aan de vorming van The Netherlansds Cycling Embassy. Ga hiervoor naar de questionnaire. * Routebeschrijving vindt u op www.polmanshuis.nl onder “Contact”
  • Hier kan tekst komen na het aanmelden tralalal la lallalala...

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Terug naar '2010'
Submenu openen

Stakeholder bijeenkomst The Netherlands Cycling Embassy

Scroll naar boven