Enkelvoudige fietsongevallen

Enkelvoudige fietsongevallen

Datum: 7-4-2011 13:00
Locatie: Vergadercentrum Engels, Stationsplein 45, Rotterdam
Het aantal enkelvoudige fietsongevallen stijgt. Toch is dit voor veel gemeenten een onzichtbaar probleem, omdat dit type ongevallen nauwelijks geregistreerd wordt. Tijdens deze bijeenkomst is er aandacht voor de ontwikkelingen op dit vlak.
  • Het aantal enkelvoudige fietsongevallen is groot. Jaarlijks worden bijna 5.000 fietsers in het ziekenhuis opgenomen, vanwege een enkelvoudig fietsongeval. Dat is 60 procent van alle ernstige fietsslachtoffers. Bovendien neemt het aantal eenzijdige fietsongevallen toe. Vooral door de vergrijzing. Toch zijn veel wegbeheerders, beleidsmakers en wegontwerpers zich niet bewust van de problematiek. Dit komt onder andere doordat enkelvoudige ongevallen niet voorkomen in de ongevallenstatistieken die gebruikt worden door beleidsmakers van gemeenten en provincies. Een aanzienlijk deel van de enkelvoudige fietsongevallen is het directe of indirecte gevolg van (onvolkomenheden aan) de infrastructuur: bijv. losliggende tegels, kuilen, hobbels, sleuven, gladde materialen, onhandige paaltjes en trottoirbanden, versmallingen e.d. Daar kunnen wegbeheerders dus wat aan doen. En dat kan vaak zonder grote investeringen of bijzondere maatregelen. Je kunt er bij wijze van spreken morgen mee beginnen. Het programma voor de bijeenkomst ziet er als volgt uit: 12.30 uur      Inloop 13.00 uur      Welkom - Koos Louwerse (gespreksleider) 13.05 uur      Inleidingen: Paul Schepers van de Dienst Verkeer en Scheepvaart van RWS, die in de afgelopen jaren veel kennis over enkelvoudige ongevallen heeft verzameld: hij legt uit waarom het belangrijk is dat wegbeheerders in actie komen. Peter Kroeze van Ligtermoet & Partners: hij vertelt over de oorzaken van enkelvoudige ongevallen en over wat mogelijke oplossingen zijn. Otto van Boggelen van het Fietsberaad: hij vertelt hoe wegbeheerders met een concreet plan van aanpak aan de slag kunnen gaan. 14.20 uur     Discussie in 3 groepen over 3 kwesties: Hoe verzamel ik informatie over enkelvoudige ongevallen in mijn gemeente? Hoe overtuig ik beleidsmakers en beslissers over de aanpak van enkelvoudige ongevallen in mijn gemeente? Hoe maak ik een gericht actieplan voor mijn gemeente? 15.30 uur     Plenaire terugkoppelingen uit discussiegroepen 16.15 uur     Peilen belangstelling voor pilots. 16.30 uur     Einde en borrel. Op de bijeenkomst zal een Fietsberaad-publicatie over enkelvoudige ongevallen worden uitgereikt. Verder zoekt het Fietsberaad gemeenten die aan pilots willen meedoen, voor het opstellen van een plan van aanpak.
  • Aan de bijeenkomst hebben 45 mensen deelgenomen. 36 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. De helft de deelnemers vond de bijeenkomst erg nuttig voor hun werk, iets minder dan de helft van de deelnemers vond hem redelijk nuttig en één deelnemer vond hem weinig nuttig. De deelnemers gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,6 voor de bijeenkomst.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Scroll naar boven