Fietsmarketing en promotiecampagnes

Fietsmarketing en promotiecampagnes

Datum: 12-5-2011 13:00
Locatie: Coda-auditorium, Vosselmanstraat 299, Apeldoorn
Tijdens deze bijeenkomst aandacht voor inspirerende buitenlandse voorbeelden, het beloningsconcept Fiets-en-Win in de praktijk en de mogelijkheden voor Umbrella-marketing.
  • Tijdens de bijeenkomst is de volgende korte film gepresenteerd over de campagne van de gemeente Amsterdam 'In de weg'. Steeds meer gemeenten hebben de intentie om naast infrastructurele maatregelen ook promotie en marketinginstrumenten in te zetten voor het stimuleren van fietsgebruik. Daarom heeft het Fietsberaad de afgelopen jaren onder de noemer ‘marktgericht fietsbeleid’ enkele gemeenten ondersteund bij het opdoen van praktijkervaring met marketing en promotie. Maar ook enkele buitenlandse steden hebben serieus werk gemaakt van fietscampagnes en de ervaringen daarmee inmiddels vastgelegd. Tijdens deze bijeenkomst worden de ervaringen met fietsmarketing en promotie gepresenteerd uit Odense, München en enkele Nederlandse steden zoals Apeldoorn en Eindhoven. Het programma voor de bijeenkomst ziet er als volgt uit: Als eerste presenteert Hanne Elsebeth Gedde de resultaten van een langdurige fietspromotie-campagne in Odense en de ideeën voor de komende jaren. Vervolgens legt Wim Mulder uit hoe de gemeente Apeldoorn in de afgelopen jaren - geïnspireerd door een bezoek aan Odense - de marketing van de fiets heeft opgepakt, o.a. door de inzet van het beloningssysteem ‘Fiets-en-Win’. Wigand von Sassen vertelt als derde in de rij over de in april 2010 gestarte campagne die München tot Radlhauptstadt van Duitsland moet maken. Na de presentaties brengen we een bezoek aan twee gratis bewaakte fietsenstallingen in Apeldoorn, gelegen op 5 minuten loopafstand van de zaal waar de bijeenkomst plaatsvindt, alwaar het ‘Fiets-en-Win’ systeem wordt gedemonstreerd en uitgelegd. Teruggekomen in de zaal presenteert Jolanda van Oijen van XTNT de mogelijkheden om met behulp van ‘umbrella branding‘ - het onder één paraplu brengen van allerlei maatregelen, activiteiten, diensten en producten - een marketingstrategie uit te zetten om het fietsgebruik in een gemeente te stimuleren. Het Fietsberaad zal hierover binnenkort een publicatie uitbrengen. Uiteraard is er voldoende ruimte ingeruimd voor het stellen van vragen en voor discussie.
  • Aan de bijeenkomst hebben 73 mensen deelgenomen. 49 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. Tweederde van de deelnemers vond de bijeenkomst erg nuttig voor hun werk, een derde van de deelnemers vond hem redelijk nuttig en geen van de deelnemers vond hem weinig nuttig. De deelnemers gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,6 voor de bijeenkomst.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Scroll naar boven