Paaltjes op fietspaden

Paaltjes op fietspaden

Datum: 7-6-2012, 12:30 - 16:30
Locatie: Schouwburg Gouda, Boelekade 67, 2806 AE Gouda
Op donderdagmiddag 7 juni organiseert het Fietsberaad een bijeenkomst over Paaltjes op fietspaden. Op deze bijeenkomst worden de uitkomsten gepresenteerd van pilots in Amersfoort en Goes.
  • Paaltjes op fietspaden kunnen een voordelige en effectieve manier zijn om motorvoertuigen te weren. Een kleine investering met nauwelijks onderhouds- en handhavingskosten. Tegelijkertijd ervaren fietsers deze paaltjes vaak als hinderlijk en (zeker in het donker) gevaarlijk en vormen ze een veelvoorkomende oorzaak van enkelvoudige fietsongevallen (vooral bij ouderen). Op donderdagmiddag 7 juni organiseert het Fietsberaad een bijeenkomst over Paaltjes op fietspaden. Op deze bijeenkomst worden de uitkomsten gepresenteerd van pilots in Amersfoort en Goes, en ook een keuzeschema voor de toepassing van paaltjes dat is gebaseerd op de ervaringen tijdens deze pilots. Dit voorjaar is in Amersfoort en Goes, met ondersteuning van de adviesbureaus DTV Consultants en Mobycon, op verschillende wijzen geïnventariseerd waar fietsers problemen ervaren met aanwezige paaltjes op fietspaden. In Amersfoort is dit gebeurd met gebruikmaking van een speciaal hiervoor ontwikkelde website, waar gestemd kon worden op de meest onveilige paaltjes. In Goes werd gebruik gemaakt van de gebruikelijke communicatiemiddelen (krant, gemeenteblad, gemeentewebsite e.d.) en is meer tijd besteed aan een keuzemethodiek. Vervolgens is in beide gemeenten een afweging gemaakt: welke paaltjes zijn hinderlijk of gevaarlijk? Dit mondde uit in gemeentelijke actieplannen ter verwijdering van paaltjes of ter verbetering van de zichtbaarheid ervan. Op de bijeenkomst komen de verschillende aanpakken en methodieken aan de orde. Ook zal er een afwegingsschema worden gepresenteerd, gebaseerd op de ervaringen tijdens de pilots: wanneer plaats/verwijder je paaltjes, welke mogelijke alternatieven moeten in ogenschouw genomen worden, wat is de beste locatie voor de plaatsing van paaltjes en wat is dan de optimale vormgeving? Het programma luidt als volgt: 12.30 uur Zaal open. Ontvangst met koffie / thee. 13.00 uur Welkom en toelichting programma. 13.10 uur Pilot Goes: ontwikkeling en test van basismethodiek voor de aanpak van paaltjes - Alex Roedoe (Mobycon) en Joep Stortelder (gemeente Goes). 13.40 uur Keuzeschema voor toepassing van paaltjes op het fietspad - Otto van Boggelen en Wim Salomons (Fietsberaad). 14.10 uur Pilot Amersfoort: hoe betrek je de inwoners bij de aanpak van paaltjes? - Hans Godefrooij (DTV Consultants) en Marc Stemerdink (gemeente Amersfoort). 14.40 uur Pauze 15.10 uur Discussie over keuzeschema en burgerparticipatie. 16.30 uur Einde en borrel. De bijeenkomst vindt plaats van 12.30 tot 16.30 uur in de Schouwburg in Gouda, gelegen op 400 meter van NS-station Gouda (zie www.goudseschouwburg.nl).
  • Het totaal aantal deelnemers was circa 60. 48 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 27 mensen vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk, 17 mensen redelijk nuttig, 3 mensen weinig nuttig en voor 1 persoon was het niet van toepassing. Als rapportcijfer voor de presentaties, de discussie en het totaal gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 7,6.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Scroll naar boven