De inzet van de Fietsersbond voor gemeentelijk fietsbeleid

De inzet van de Fietsersbond voor gemeentelijk fietsbeleid

Datum: 8-10-2013, 12:30 - 16:30
Locatie: De Goudse Schouwburg, Boelekade 67, 2806 AE Gouda
Het Fietsberaad organiseert een bijeenkomst waar wederzijdse praktijkervaringen van fietsambtenaren van gemeenten en vrijwilligers van de Fietsersbond aan de orde komen.
  • Lokale afdelingen van de Fietsersbond zetten zich in voor verbetering van het fietsklimaat en de fietsvoorzieningen in hun gemeente. Op deze themabijeenkomst bespreken we de wederzijdse praktijkervaringen van fietsambtenaren van gemeenten en vrijwilligers van de Fietsersbond. Vrijwilligers van de Fietsersbond beschikken vaak over nuttige kennis over de (tekortschietende) kwaliteit van de fietsvoorzieningen in de gemeente. Ze vervullen een signalerende functie. Ze zijn soms een luis in de pels of geven juist steun aan goed fietsbeleid. Ze praten met ambtenaren, maar lobbyen ook bij de politiek of zoeken soms de publiciteit. Ze kunnen bestaand beleid bekritiseren, maar werken ook graag constructief mee aan nieuw fietsbeleid. Kortom: de manieren waarop de Fietsersbond opereert in gemeenten kent verschillende vormen. Op de bijeenkomst discussiëren we hier over met het doel ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en samen op zoek te gaan naar optimale manieren en wellicht nieuwe vormen van samenwerking. Het programma van de bijeenkomst luidt als volgt: 12.30 uur Zaal open. Ontvangst met koffie en thee. 13.00 uur Welkom en toelichting op programma. 13.10 uur De ontwikkeling van de gemeentelijke belangenbehartiging van de Fietsersbond in Nederland - Wim Bot (landelijk bureau Fietsersbond) 13.30 uur Ervaringen uit Zwolle: Ilse Bloemhof (Gemeente) en Hans Hop (Fietsersbond) 13.50 uur Ervaringen uit Heerhugowaard: Jan-Albert de Leur (Gemeente) en  Pieter Schaap (Fietsersbond). 14.10 uur Ervaringen uit Boxtel: Peter Bezema (Gemeente) en  Pierre van den Oord (Fietsersbond). 14.30 uur Pauze. 15.00 uur Uitwisseling van ervaringen met deelnemers in de zaal en discussie over optimale en nieuwe vormen van samenwerking 16.30 uur Einde en borrel. We streven we naar een evenwichtige verdeling in deelnemers tussen fietsambtenaren en vrijwilligers. Het mooist is als zowel de fietsambtenaar als de vrijwilliger uit dezelfde gemeente zich aanmelden. De bijeenkomst staat ook open voor anderen, maar bij teveel aanmeldingen krijgen medewerkers van gemeenten en vrijwilligers van de Fietsersbond voorrang.
  • Het totaal aantal deelnemers was ca. 55. 42 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 22 mensen vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk en 19 mensen redelijk nuttig. Een persoon heeft niet aangegeven of het nuttig was. Als waardering voor de presentaties, de discussie en het totaal gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 7,5.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Terug naar '2013'
Submenu openen

De inzet van de Fietsersbond voor gemeentelijk fietsbeleid

Scroll naar boven