Effectieve gladheidsbestrijding voor fietsers

Effectieve gladheidsbestrijding voor fietsers

Datum: 23-4-2013, 12:30 - 16:30
Locatie: De Goudse Schouwburg, Boelekade 67, 2806 AE Gouda
Na een winter met weer nieuwe ervaringen met de bestrijding van gladheid op fietspaden, organiseert het Fietsberaad samen met CROW en het kennisnetwerk CROW Levende Stad een bijeenkomst over gladheidsbestrijding op fietspaden.
  • In de vakmedia zijn de laatste maanden verschillende berichten verschenen over effectieve gladheidsbestrijding op fietspaden. Het ging dan o.a. over gemeten temperatuurverschillen tussen fietspaden en rijlopers voor gemotoriseerd verkeer en over de toepassing van nieuwe technieken, zoals borstelen en sproeien. Maar ook over een ontwikkelde website voor gemeentelijke informatie over fietsroutes waarop gestrooid wordt en over een nieuwe publicatie van het CROW die er aan komt, specifiek over gladheidsbestrijding op fietspaden. In de nieuwe CROW-publicatie wordt aangegeven op welke wijze de wintergladheid het beste kan worden aangepakt bij verschillende combinaties van factoren, rekening houdend met de specifieke eigenschappen van fietsinfrastructuur en het gebruik daarvan door fietsers. Er wordt veel aandacht besteed aan de factoren die samen bepalen hoe wintergladheid op fietsroutes onder bepaalde omstandigheden op een bepaald moment het best kan worden aangepakt. Uiteraard zijn in deze publicatie de meest actuele kennis en ervaring met temperatuurverschillen en nieuwe gladheidsbestrijdingstechnieken verwerkt. Op de bijeenkomst zal ook aandacht worden geschonken aan een door het Fietsberaad ontwikkeld stappenplan. Dit stappenplan benadrukt dat het voor de fietsers van belang is dat er op een samenhangend netwerk van fietsroutes gladheid wordt bestreden. Verder wordt de door het Fietsberaad ontwikkelde webtool gepresenteerd, die deze winter is uitgetest door de gemeente Zaanstad. Via een website konden burgers enerzijds zien op welke fietsroutes gladheid bestreden wordt en anderzijds melden waar zich gladde situaties voordoen of zelfs sprake is geweest van ongevallen. De bijeenkomst is zowel bedoeld voor beleidsmakers als voor uitvoerders van gladheidsbestrijding. De bijeenkomst bestaat uit een blok met presentaties en een discussieblok. De volgende presentaties staan op het programma: • Fietsberaad (Otto van Boggelen) presenteert het stappenplan. • CROW (Michiel Pouwels) presenteert de inhoud van de in mei te verschijnen CROW-publicatie. • Meteoconsult (Mark Alblas) geeft uitleg over de uitkomsten van onderzoek naar temperatuurverschillen tussen fietspaden en wegen. • AEBI (Erwin van de Vondervoort) vertelt over de resultaten van de nieuwste vormen van gladheidsbestrijding door middel van borstelen en sproeien. • DTV Consultants (Carl Stolz) demonstreert de webtool die deze winter is uitgetest door de gemeente Zaanstad. http://www.fietsberaad.nl/library/uploads/pwovsnelheidenwendbaarheid.WMV
  • Het totaal aantal deelnemers was ca. 55. 35 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 14 mensen vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk en 21 mensen redelijk nuttig. Als waardering voor bijeenkomst gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 7,5.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Scroll naar boven