Fietsbeheer bij stations en haltes

Fietsbeheer bij stations en haltes

Datum: 10-12-2013, 15:00 - 16:45
Locatie: Theater Concordia, Hoge Zand 42, 2512 EM Den Haag
Inmiddels is al behoorlijk veel kennis en ervaring opgedaan met fietsbeheer. Maar welke aanpak werkt, waar loop je tegen aan en van welke nieuwe initiatieven kunnen we leren? Op 10 december delen verschillende ervaringsdeskundigen hun kennis met u.
  • StedenbaanPlus organiseert in samenwerking met het Fietsberaad een bijeenkomst over fietsbeheer bij stations en haltes op dinsdag 10 december 2013. Het programma van de bijeenkomst is als volgt: 14.30-15.00 uur Ontvangst 15.00-15.10 uur Welkomstwoord 15.10-15.30 uur Duurzame aanpak, hoe werkt dat? Monique Geerdink, Berenschot Duurzame aanpak van het fietsparkeervraagstuk is complex en meestal niet eenvoudig (meer) is op te lossen door het bijplaatsen van rekken. Berenschot heeft een benadering ontwikkeld die recht doet aan de complexiteit en een duurzame oplossing biedt. Monique Geerdink licht verschillende aspecten van het vraagstuk toe, én geeft handreikingen. Daarbij zullen de ervaringen die Berenschot heeft opgedaan in Utrecht en Amersfoort als voorbeeld dienen. 15.30 – 15.45 uur Plan van aanpak fietsparkeren bij treinstations Folkert Piersma, projectleider ‘Ruimte voor de fiets’, ProRail Folkert geeft de laatste stand van zaken ten aanzien van de invulling van het rijksprogramma ‘Ruimte voor de fiets’. 15.45-16.15 uur Welke kansen zien gemeenten? Roel Effting, verkeerskundige gemeente Zoetermeer en Jeroen Maijers, verkeerskundig adviseur gemeente Rotterdam Roel en Jeroen geven een toelichting op het beleid van hun gemeenten. Waar zien zij kansen? 16.15-16.25 uur Hoe verleid je de fietser op het voorplein? Jaap van Zetten, HR Motion Eenduidige communicatie naar de reiziger/fietser is belangrijk in de oplossing van het fietsprobleem. 16.25-16.45 uur Toezicht en beheer in de praktijk Pieter van der Roest, projectmedewerker gemeente Delft en Leon Peltenburg, coördinator uitvoering gemeente Den Haag Pieter en Leon sturen handhavers aan. Waar lopen zij in de praktijk tegenaan en waar zien zij oplossingen? Wat raden zij andere gemeenten aan? 16.45 uur Conclusies, afsluiting en netwerkborrel Er kunnen maximaal 70 mensen deelnemen. Bij overschrijding van het aantal aanmeldingen, krijgen deelnemers vanuit Zuid-Holland (de regio van StedenbaanPlus) voorrang. Ik hoop u op deze bijeenkomst te mogen begroeten. Met vriendelijke groet, Herman Gelissen Programmadirecteur Otto van Boggelen Coördinator van het Fietsberaad

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Scroll naar boven