Opstartbijeenkomst Fietscommunity: Wetenschappelijk onderzoek naar fietsbeleid getoetst in de prakti

Opstartbijeenkomst Fietscommunity: Wetenschappelijk onderzoek naar fietsbeleid getoetst in de praktijk.

Datum: 2-7-2013, 13:30 - 17:00
Locatie: Vergaderruimte Utrecht, Pieterskerkhof 23, 3512 JS Utrecht
Op dinsdag 2 juli organiseren UvA, RuG, Platform31, Fietsberaad en Fietsersbond de opstartbijeenkomst van de fietscommunity, bedoeld om wetenschappers en praktijkmensen rond het thema fietsbeleid bijeen te brengen en ervaringen te delen.
  • Onlangs zijn er aan de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen twee onderzoeken gestart rond de ontwikkelingen in het fietsgebruik en de effectiviteit van fietsbeleid. De onderzoeken betreffen het DBR-project 'Understanding the social and spatial dynamics in bicycle use in the Randstad and its policy implications' door Lucas Harms (Universiteit van Amsterdam) en DBR-project 'The role of the bicycle as an egress and access mode for multimodal nodes’ door Eva Heinen (Rijksuniversiteit Groningen). Een nieuw aspect aan beide wetenschappelijke onderzoeken is dat ze nadrukkelijk worden getoetst in de praktijk: de op te richten ‘Fietscommunity’ wil de samenhang en uitwisseling van wetenschap en praktijk stimuleren tussen deze onderzoekstrajecten. En breder: De Fietscommunity wil ook kennisverbindingen leggen met andere publieke en private initiatieven op het gebied van fietsen in Nederland. Meer informatie over de Fietscommunity vindt u op de website van Verdus. Welke trends en ontwikkelingen doen zich voor in het fietsgebruik in Nederland en hoe moet het beleid hierop inspelen? Waar, wanneer en waarom zijn Nederlanders de laatste jaren vaker en verder gaan fietsen? Welke ruimtelijke en sociale verschillen doen zich hierin voor? Wat is de rol en de potentie van de fiets in de verplaatsingen van en naar stations? De doelen van de Fietscommunity zijn: Informeren over doel, aanpak en planning van de onderzoeksprojecten over fietsbeleid. Presenteren van de eerste resultaten van beide onderzoeken. Discussie over de relevantie van deze trends voor het mobiliteits- en/of ruimtelijk beleid. Inventariseren en bespreken van kwesties en dilemma's die verbonden zijn aan de thema's binnen de onderzoeksprojecten. Programma: 13.00 uur Inloop en ontvangst met koffie/thee 13.30 uur Welkom en toelichting Fietscommunity door Jan Klinkenberg, netwerkmanager VerDuS 13.50 uur Presentatie van het DBR-onderzoeksproject 'The role of the bicycle as an egress and access mode for multimodal nodes' door Eva Heinen (Rijksuniversiteit Groningen) 14.20 uur Discussie n.a.v. de presentatie 14.50 uur Pauze 15.10 uur Presentatie van het DBR-onderzoeksproject 'Understanding the social and spatial dynamics in bicycle use in the Randstad and its policy implications' door Lucas Harms (Universiteit van Amsterdam) 15.40 uur Discussie n.a.v. de presentatie 16.10 uur Discussie over de maatschappelijke relevantie van de trends onder leiding van Wim Bot, medewerker beleidsbeinvloeding Fietsersbond 16.40 uur Afsluiting en netwerkborrel door Jan Klinkenberg Meer informatie Er kunnen maximaal 75 mensen deelnemen. Bij overschrijding van het aantal aanmeldingen, krijgen genodigden voorrang. U kunt contact opnemen met Bas Hendriksen (Fietsersbond) op 030 – 2918116 (ma t/m do) of b.hendriksen@fietsersbond.nl

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Terug naar '2013'
Submenu openen

Opstartbijeenkomst Fietscommunity: Wetenschappelijk onderzoek naar fietsbeleid getoetst in de prakti

Scroll naar boven